Sakskart til møte 1/2015 i fakultetsstyret

Mandag 23. februar, kl. 1200-1400, Kollegieværelset 1. etasje Domus Academica/Urbygningen

Fotografering kl. 1200.

Lunsj kl. 1215.

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.12.14

Arkivsaksnr. 2014/2303

Vedlegg:

 1. Forslag til protokoll fra styremøtet 15.12.14

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 15.12.14 godkjennes.

 

Sak 2 Regnskap per. 31.12.2014

Arkivsaksnr. 2014/6122

Vedlegg (pdf):

 1. Økonomirapport, Basis (UiOs "styringskart")
 2. Økonomirapport, Prosjekt (UiOs "styringskart")
 3. Ledelsesvurdering 31.12.2014
 4. Oppsummerende presentasjon

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet.

 

Diskusjonssaker

Sak 3 Oppfølging av SAB-rapport

Vedlegg (pdf):

 1. Sak presentert for universitetsstyret 27.01.15

 

Orienteringssaker

Sak 4 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Årsplan - rapport for 2014 og oppfølgingsplan for 2015 (arkivsaksnr. 2014/5111). Vedlegg (pdf).
 • b) Masterplan for bygg ved UiO, sak presentert for universitetsstyret 27.01.15. Vedlegg (pdf).
 • c) Studiebarometeret. Vedlegg (pdf)

 

Sak 5 Muntlige orienteringssaker

 • a) Status Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI) og Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter.
 • b) Samlet arealløsning - Kristian August kvartalet.
 • c) Nye evalueringsformer.

 

 

Sak 6 Fullmaktssaker

 • a) Dekanen fattet 24.11.14 vedtak om godkjenning av vedtekter for Norsk senter for menneskerettigheter med virkning fra 01.01.15 (arkivsaksnr 2013/3092). Vedlegg (pdf).
 • b) Dekanen fattet 03.12.14 vedtak om innfasingsplan for digital eksamen - Vår 2015 (arkivsaksnr. 2012/3072) Vedlegg (pdf).
 • c) Dekanen fattet 18.12.14 vedtak om mandat for arbeidsgruppe - Utredning av 3+2-modell for Master i rettsvitenskap (arkivsaksnr. 2014/14552). Vedlegg (pdf).
 • d) Dekanen fattet 06.01.15 vedtak om endring av punkt 10.5 i Regler for godskriving og uttak av undervisnings- og eksamensbanken (arkivsaksnr. 2014/625). Vedlegg (pdf).
 • e) Dekanen fattet 15.01.15 vedtak om oppnevning av studentrepresentant til valgstyret 01.01.15-31.12.15 (arkivsaksnr. 2014/13939). Vedlegg (pdf).
 • f) Dekanen fattet 22.01.15 vedtak om studentrepresentant til valgkomiteen 01.01.15-31.12.15 (arkivsaksnr. 2014/13939). Vedlegg (pdf).
 • g) Dekanen fattet 10.02.15 vedtak om oppnevning av konstituert leder ved Senter for europarett (arkivsaksnr. 2015/2551). Vedlegg (pdf).

Sak 7 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf)

 

 

Det juridiske fakultet, 16. februar 2015

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssleder

 

Publisert 16. feb. 2015 13:46 - Sist endra 17. feb. 2015 09:29