Sakskart til ekstraordinært møte i fakultetsstyret

Mandag 23. mai, kl. 0900-1100, Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15. februar

Arkivsaksnr. 2016/564

Vedlegg:

  1. Protokoll fra styremøtet 15. februar

Vedtaksforslag:

Prokollen fra styremøtet 15. februar godkjennes.

 

V-SAK 2 Høringsuttalelse fra Det juridiske fakultet til rapporten "En organisasjons- og beslutningsstruktur som understøtter UiOs strategiske mål"

Arkivsaksnr. 2016/6146

Vedlegg (pdf):

  1. Utkast til høringsuttalelse
  2. Innspill fra NIFS
  3. Innspill fra IFP
  4. Innspill fra IKRS
  5. Innspill fra IOR
  6. Bestilling fra UiO
  7. «En organisasjons- og beslutningsstruktur som understøtter UiOs strategiske mål»

Vedtaksforslag:

Vedtaket utformes i møtet.

 

O-SAK 1 Muntlige orienteringssaker

  • a) Foreløpig resultater fra regnskapet pr. 30.04.16

 

O-SAK 2 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

 

Det juridiske fakultet, 19. mai 2016

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonsleder

Publisert 19. mai 2016 09:26 - Sist endra 19. mai 2016 09:31