Sakskart til ekstraordinært møte i fakultetsstyret

Tirsdag 24. april, kl. 1400-1500 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. februar

Vedlegg:

  1. Forslag til protokoll fra styremøtet 26. februar

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 26. februar godkjennes.

 

V-SAK 2 Endret ledelsesform ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Vedlegg (pdf):

  1. Saksnotat til ekstraordinært møte i SMRs senterråd 19.04.18
  2. Foreløpig referat fra ekstraordinært møte i SMRs senterråd 19.04.18
  3. Notat fra dekanen vedrørende direktør- og EMK-stillingene ved SMR, datert 22.01.18

Vedtaksforslag:

Etter anbefaling fra SMRs senterråd foreslår fakultetsstyret overfor universitetsstyret at SMR endrer ledelsesform fra tilsatt til valgt leder med virkning fra 1. juli 2018.

 

O-SAK 1 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

 

Det juridiske fakultet, 20. april 2018

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

Publisert 20. apr. 2018 13:43 - Sist endra 20. apr. 2018 15:49