Sakskart til møte 3/2020 i fakultetsstyret

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra ekstra styremøte 3. september

Arkivsaksnummer: 2020/173

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til protokoll fra det ekstra styremøtet 3. september

Vedtaksforslag:

Protokollen fra det ekstra styremøtet 3. september godkjennes.

 

O-SAK 1 Informasjons- og drøftingsmøter (IDF)

Arkivsaksnummer: 2016/5529

Vedlegg (pdf):

 1. Referat fra IDF-møtet 18. september
 2. Referat fra IDF-møtet 9. oktober

 

V-SAK 2 Regnskap for 2. tertial

Arkivsaksnummer: 2017/1402

Vedlegg (pdf):

 1. Ledelsesvurdering og økonomirapport utarbeidet for universitetsledelsen
 2. Oppsummerende styrepresentasjon

Vedtaksforslag:

 Fakultetsstyret tar det fremlagte tertialregnskapet til orientering.

 

V-SAK 3 Budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-2025

Arkivsaksnummer: 2020/5051

Vedlegg (pdf):

 1. Foreløpig disponeringsskriv for 2021
 2. Konsekvenser av statsbudsjettet for UiO

Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til prioriteringer for budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-2025.

 

O-SAK 2 Organisering av arbeidet med fakultetets strategi 2030

Arkivsaksnummer: 2018/13920

Status for arbeidsgruppen.

 

O-SAK 3 Status korona, undervisningssituasjonen og studiestart

Dekanen orienterer.

 

O-SAK 4 Ansettelsessaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) har i perioden mai til august (NB! Mangler protokoll fra sirk i juni og møte 31.08) fattet følgende vedtak:

 • Mona Naomi Lintvedt ansettes som stipendiat (SKO 1017) ved institutt for privatrett, om hun takker nei til tilbud om stillingen går tilbudet videre til Lianying Wang. (Arkivsaksnr. 2019/3211)
 • Marina Hiller Foshaugen og Annica Allvin ansettes som stipendiat (SKO 1017) ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Dersom noen av de 2 første takker nei til tilbud om stillingen, går tilbudet videre til neste kandidat i den rekkefølgen de er innstilt. (Arkivsaksnr.2019/12579)
 • Bernard Ntahiraja ansettes i 100 % midlertidig stilling som forsker med doktorgrad (SKO 1109) ved SMR for perioden 02.09.20-01.09.21. (Arkivsaksnr. 2019/6610)
 • Cathryn Costello ansettes i 20% midlertidig bistilling som professor II for 3 år i perioden f.o.m høsten 2020 t.o.m våren 2023 tilknyttet SMR. (Arkivsaksnr. 2018/5980)
 • Trygve Gudmund Harlem Losnedahl ansettes i stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Det juridiske fakultet. Dersom Losnedahl takker nei til tilbud om stillingen, går tilbudet videre til Saher Latif. (Arkivsaksnr. 2019/6541)
 • M Sanjeeb Hossain ansettes i stillingen som postdoktor (SKO 1352) ved SMR på ASILE prosjektet for en periode på 28 måneder, dersom Hossein takker nei til stillingen går tilbudet videre til Sen Mookerjee Anuradha. (Arkivsaksnr. 2020/1809)
 • Hans Christian Farsethås ansettes i stillingen som postdoktor (SKO 1352) innen juridisk skrivedidaktikk, tekstvitenskap og klarspråk for en periode på 4 år med 25 % pliktarbeid. (Arkivsaksnr. 2019/14207)
 • Pernille Nyvoll får tilbud om stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (arkivsaksnr. 2020/2943).
 • Rose Boyle får tilbud om stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Dersom Boyle takker nei går tilbudet videre til neste kandidat i den rekkefølgen de er innstilt (arkivsaksnr. 2020/2945). 

 

O-SAK 5 Dekanvedtak

Dekanvedtakene publiseres på egen nettside.

 

O-SAK 6 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

 

Det juridiske fakultet, 11. oktober 2020

Publisert 11. okt. 2020 17:27 - Sist endra 19. okt. 2020 13:12