Møter i fakultetsstyret 2020

Konstituerende møte (15.01.20): sakskart og protokoll

Møte 1/2020 (24.02.20): sakskart og protokoll

Møte 2/2020 (08.06.20): sakskart og protokoll

Ekstra møte (03.09.20): sakskart og protokoll

Møte 3/2020 (19.10.20): sakskart og protokoll

Møte 4/2020 (07.12.20): sakskart og protokoll

 

 

Publisert 3. jan. 2020 11:53 - Sist endra 5. mars 2021 09:23