Kari Amby Røine Hegerstrøm

Bilde av Kari Amby Røine Hegerstrøm
English version of this page
Telefon +47 22859349
Mobiltelefon +47 93428689
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 6.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområder fra 1. desember 2022

80 % stilling - HMS- og beredskapsrådgiver og eiendomskoordinator ved Det juridiske fakultet 

  • Sekretær for fakultetets arbeidsmiljøutvalg
  • Medlem i fakultetets beredskapsgruppe
  • Medlem i UiOs nettverk for lokale HMS-koordinatorer
  • Medlem i UiOs nettverk for lokale beredskapskoordinatorer
  • Administrering og koordinering av enkelte møter og arrangementer på fakultetet

20 % stilling - Flyttekoordinator ved Det medisinske fakultet

Verv:

  • Daglig leder og utleieansvarlig samt styremedlem for Feriestiftelsen for Universitetsansatte i Oslo (fra 2021).

  • Lokal tillitsvalgt på JUS for Parat (fra 2016).

  • Styremedlem Parat UiO (fra 2016, gjenvalgt frem til 2024). Arrangementskoordinator.

Bakgrunn

Tilsatt ved Det juridiske fakultet fra februar 2012. Arbeidet ved UiO (Det medisinske fakultet) siden 1995, som HMS-koordinator fra 2010.

Emneord: Eiendomskoordinator, Flyttekoordinator, HMS, Beredskap, Krisehåndtering, Brannvern, Adgangsrettigheter, Eiendomsforvaltning, Sikkerhet, Post, Flytting, Parkering, Arbeidsmiljø, LAMU, Arrangementer, Tillitsvalgt, Fagforening, Parat, Feriestiftelsen, Hytter, Hvaler
Publisert 17. feb. 2012 14:05 - Sist endret 30. nov. 2022 23:13