Administrasjonsseksjonen

Administrasjonsseksjonen har ansvaret for arkiv, personal og forskningsadministrasjon.