Randi Rørlien

Seniorrådgiver - Administrasjonsseksjonen
Bilde av Randi Rørlien
Telefon +47 22851980
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 6.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområder

  • EU: Søknads- og prosjektoppfølging 7. rammeprogram og Horisont 2020
  • Utredningsoppgaver på forskningsadministrasjonsfeltet for fakultetsledelsen
  • Fakultetssuperbruker CRIStin
  • Oppfølging fakultetets forskergrupper
  • Møter i FANE-UiO og FANE-jus

 

Publisert 9. aug. 2010 12:34 - Sist endret 26. juni 2019 15:16