Christine Skogrand Havgar

Seniorrådgiver
Bilde av Christine  Skogrand Havgar
English version of this page
Telefon +47 22859855
Brukernavn
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområder

 • Læringsmiljøkontakt (Si fra-systemet)
 • Sekretær for Programrådet ved IKRS
 • Studieveiledning
 • Utviklings- og utredningsoppgaver
 • Forberedelse av saker til Den sentrale klagenemnd
 • Opptak til valgemner på masternivå
 • Opptak til videreutdanningsemner
 • Konvertering av eldre studieretter
 • Søknader om utsatt studiestart
 • Søknader om fritak for emner på 1.- 4. studieår
 • Diverse saksbehandling

Kontakt

Studieveiledningstimer bookes via Infosenteret

Bakgrunn

Master i rettsvitenskap

Emneord: studieveiledning, opptak, læringsmiljøkontakt, Si fra-systemet
Publisert 1. juni 2022 07:55 - Sist endret 3. nov. 2022 08:37