Seksjon for studiekvalitet

Opptak, studiestart, kvalitetssikring av studiene, studieveiledning, innreisende og utreisende studenter.