Aktuelle saker - Side 6

Publisert 18. sep. 2015 09:05

SMR har vært vertskap for en delegasjon fra det bulgarske justisdepartementet i forbindelse med en studie departementet foretar av menneskerettsundervisningen innen rettsvitenskap. 

Publisert 4. sep. 2015 15:04

Hvordan integrere teknologi, kultur og menneskerettigheter på en måte som bedrer lærerstudenters forståelse av og innsikt i globale spørsmål?

Publisert 2. sep. 2015 09:57

Skriver du Masteroppgave innen menneskerettigheter, ytringsfrihet og/eller demokrati?

Inntil fem studentstipend à inntil kr 50.000 utlyses årlig med søknadsfrist 1. oktober 2015.

Publisert 28. aug. 2015 11:54

24. august åpnet dørene for  en ny gruppe studenter i SMRs masterprogram Theory and Practice of Human Rights. De ca 30 studentene med ulike akademisk bakgrunn, fra en rekke land, er tilknyttet senteret i to år, frem til 2017.

Publisert 26. aug. 2015 10:25

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM) er bekymret for at forbudet mot å sove utendørs i Oslo, et forbud kommunen innførte i 2013, i seg selv og i praksis er problematisk i lys av grunnleggende menneskerettigheter.

Dette fremgår av undersøkelsen Kriminalisering av hjemløshet i Oslo som nylig ble utgitt, der SMR-forsker Malcolm Langford har vært sentral. 

Publisert 25. aug. 2015 13:11

Mandag 24. august var representanter for romanifolket/taterne som satt i Tater- /romanutvalget og utvalgets ressursgruppe invitert i audiens hos Kongen. De overrakte Utvalgets NOU "Assimilering og motstand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag", til Kongen.

Publisert 1. juli 2015 10:27

Fra 1. juli 2015 er Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter i Norge etablert som en egen, frittstående institusjon etter å ha vært tilknyttet Norsk senter for menneskerettigheter siden etableringen i 2002. 

Publisert 1. juni 2015 14:41

-Myndighetenes politikk overfor taterne/romanifolket har gjennom store deler av forrige århundre vært totalt mislykket og nedbrytende.

Denne knusende dommen kommer fra Knut Vollebæk, leder for det regjeringsoppnevnte Tater/romaniutvalget som første juni leverte sin rapport (NOU 2015:7) med funn og konklusjoner til statsråd Jan Tore Sanner.

Publisert 30. apr. 2015 10:33

Senterrådet ved Norsk senter for menneskerettigheter erstatter fra årsskiftet senterets styre. 29. april hadde Senterrådet sitt første møte.

Publisert 27. apr. 2015 16:30

Det er tid for å nominere – nærmere bestemt til Universitetet i Oslos menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond. Innen 20. mai håper priskomiteen å motta en rekke spennende nominasjoner til årets menneskerettighetspris.

Publisert 6. feb. 2015 10:10

- Norge er tuftet på landet til to folk. Det er dette vi påminnes om på Samenes nasjonaldag, den sjette februar. Dette sier førsteamanuensis Jon Matthias Åhren, leder av samerettsgruppen ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø.   -Dagen har en symbolsk verdi, selv om en nasjonaldag i seg selv ikke har noe fundament i den samiske kulturen. 

Publisert 4. des. 2014 10:58

Ca 70 personer hadde registrert seg som deltakere da Norsk Senter for menneskerettigheter, i samarbeid  med Atlasalliansen og Plan Norge inviterte til seminar om menneskerettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne i konflikt og på flukt. 

Publisert 2. des. 2014 16:30

Årets minneforelesning for Torkel Opsahl ble holdt av Robert Spano, dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstolen. For et engasjert og sakkyndig publikum holdt han en forelesning over temaet The European Court of Human Rights and National Courts - A Constructive Conversation or A Dialogue of Disrespect?.