Aktuelle saker - Side 6

Publisert 26. aug. 2015 10:25

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM) er bekymret for at forbudet mot å sove utendørs i Oslo, et forbud kommunen innførte i 2013, i seg selv og i praksis er problematisk i lys av grunnleggende menneskerettigheter.

Dette fremgår av undersøkelsen Kriminalisering av hjemløshet i Oslo som nylig ble utgitt, der SMR-forsker Malcolm Langford har vært sentral. 

Publisert 25. aug. 2015 13:11

Mandag 24. august var representanter for romanifolket/taterne som satt i Tater- /romanutvalget og utvalgets ressursgruppe invitert i audiens hos Kongen. De overrakte Utvalgets NOU "Assimilering og motstand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag", til Kongen.

Publisert 14. aug. 2015 14:29

På oppdrag fra Utenriksdepartementet har professor Kjetil Mujezinović Larsen ved SMR utredet konsekvenser ved eventuell norsk tilslutning til den valgfrie protokollen om individuell klagerett til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Publisert 1. juli 2015 10:27

Fra 1. juli 2015 er Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter i Norge etablert som en egen, frittstående institusjon etter å ha vært tilknyttet Norsk senter for menneskerettigheter siden etableringen i 2002. 

Publisert 19. juni 2015 14:29

Førsteamanuensis Jan Erik Helgesen ved Norsk senter for menneskerettigheter, er blant medlemmene i det nye styret som Stortinget har oppnevnt.

Styret ledes av Cecilie Østensen Berglund og med Knut Vollebæk som nestleder.

Les mer på Stortingets nettside.

Publisert 4. juni 2015 12:38

Finnes det en «rett til fred»? Neppe i rettslig forstand, mener ekspertene. Likevel kan folkeretten være et godt redskap for å fremme fred.

Publisert 1. juni 2015 14:41

-Myndighetenes politikk overfor taterne/romanifolket har gjennom store deler av forrige århundre vært totalt mislykket og nedbrytende.

Denne knusende dommen kommer fra Knut Vollebæk, leder for det regjeringsoppnevnte Tater/romaniutvalget som første juni leverte sin rapport (NOU 2015:7) med funn og konklusjoner til statsråd Jan Tore Sanner.

Publisert 8. mai 2015 12:50

– Den akademiske fridomen er avgrensa i Kina. Nettopp difor er det viktig å ha gode fagfellar som kan gi oss meir kunnskap om situasjonen til menneskerettane i landet, meiner førsteamanuensis Maria Lundberg ved Norsk senter for menneskerettar på UiO. Les intervjuet i UNIFORUM.

Publisert 6. mai 2015 15:55

Tirsdag morgen lanserte Nasjonal institusjon for menneskerettigheter sin Årbok om menneskerettigheter i Norge 2014. Det var samtidig invitert til debatt om menneskerettigheter på norske sykehjem, med bakteppe i rapporten om temaet publisert av institusjonen i desember i fjor.

Publisert 30. apr. 2015 10:33

Senterrådet ved Norsk senter for menneskerettigheter erstatter fra årsskiftet senterets styre. 29. april hadde Senterrådet sitt første møte.

Publisert 27. apr. 2015 16:30

Det er tid for å nominere – nærmere bestemt til Universitetet i Oslos menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond. Innen 20. mai håper priskomiteen å motta en rekke spennende nominasjoner til årets menneskerettighetspris.

Publisert 25. mars 2015 15:07

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) tilbyr fire forskarar frå Kina, Indonesia og Vietnam eit gjesteforskaropphald ved SMR i to månadar, med oppstart 28 september 2015.

For meir informasjon, sjå full utlysing.

Publisert 25. mars 2015 11:25

Professor Kjetil Mujezinović Larsen ved Norsk senter for menneskerettigheter har fått i oppdrag å utrede konsekvenser ved eventuell norsk tilslutning til den valgfrie protokollen om individuell klagerett til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Publisert 4. mars 2015 15:32

Juridisk Studentutvalg har nominert til Undervisningsprisen 2015, og SMRs forskningsleder er blant de nominerte:

Publisert 17. feb. 2015 14:43

For andre år på rad tildeler den uavhengige, japanske tenketanken The Tokyo Foundation sitt Ryoichi Sasakawa-stipend til SMR-stipendiat Sofie Høgestøl.

Publisert 6. feb. 2015 10:10

- Norge er tuftet på landet til to folk. Det er dette vi påminnes om på Samenes nasjonaldag, den sjette februar. Dette sier førsteamanuensis Jon Matthias Åhren, leder av samerettsgruppen ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø.   -Dagen har en symbolsk verdi, selv om en nasjonaldag i seg selv ikke har noe fundament i den samiske kulturen. 

Publisert 4. des. 2014 10:58

Ca 70 personer hadde registrert seg som deltakere da Norsk Senter for menneskerettigheter, i samarbeid  med Atlasalliansen og Plan Norge inviterte til seminar om menneskerettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne i konflikt og på flukt. 

Publisert 2. des. 2014 16:30

Årets minneforelesning for Torkel Opsahl ble holdt av Robert Spano, dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstolen. For et engasjert og sakkyndig publikum holdt han en forelesning over temaet The European Court of Human Rights and National Courts - A Constructive Conversation or A Dialogue of Disrespect?. 

Publisert 26. nov. 2014 11:11

– Vi innrømmer dem retten til å bruke makt, fordi det er en del av deres rolle, men det må være innenfor menneskerettighetene og i henhold til internasjonale avtaler.

Publisert 26. nov. 2014 10:49

Vinneren av årets Menneskerettighetspris ved Universitetet i Oslo, Fabrizio Gatti, skaper overskrifter i norske media.

Priskomiteen ledes av SMR-direktør Inga Bostad.

 

Publisert 10. nov. 2014 10:48

"Champion of Human Rights. Champion of Children`s Rights" slik ble Lucy Smith beskrevet av venn og kollega Yanghee Lee, tidligere leder av FNs barnerettighetskomite og nå FNs spesialrapportør på Mayanmar.

Publisert 31. okt. 2014 11:38

UiO som den ideelle utdanningsinstitusjon? Ingen drøm, men en realitet, skal vi tro tidligere masterstudenter ved SMRs masterprogram «The Theory and Practice of Human Rights». Hele 92 prosent av de spurte blant avgangskullene 2011-13 mente UiO er «svært nær» eller «nær» idealet for en utdanningsinstitusjon. 

Publisert 28. okt. 2014 12:02

Den 15-16 oktober 2014 gikk den tredje internasjonale konferansen om menneskerettar, fred og konflikt i Søraust-Asia av stabelen i Kuala Lumpur.  SMR var ein av hovudsponsorane av konferansen, som samla over 200 akademikarar og menneskerettsaktivistar.

Publisert 10. okt. 2014 18:46

Straff og menneskerettigheter - dødsstraffen internasjonalt og bruken av isolasjon i Norge. En talende tittel på et viktig seminar.

Les også UNIFORUMs referat.

Publisert 10. okt. 2014 17:28

I statsbudsjettet 2015 (St.t.prop. 1S for Utenriksdepartementet) står det på side 63, «post 71 diverse tilskudd» i en fotnote at «Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) underlegges Stortinget fra 2015».

For ordens skyld: SMR har ingen planer om å forlate Universitetet i Oslo!