Aktuelle saker - Side 8

Publisert 20. juni 2013 10:34

Fire redaktører, alle med bakgrunn fra SMR, har gått sammen om å etablere en menneskerettighetsblogg med et vitenskapelig fokus spesielt, men også et bredt perspektiv på rettighetene generelt.

Publisert 20. juni 2013 10:17

-Det har vært et privilegium å arbeide med denne boken. Dette sier en av de fire redaktørene bak boken Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition, leder for Oslokoalisjonen ved SMR, Lena Larsen. Sammen med Ziba Mir-Hosseini, Kari Vogt og Christian Moe har hun satt sammen en innsiktsfull bok. Det er muslimenes eget prosjekt, fasilitert av Oslokoalisjonen og koordinert av Larsen og Vogt. Et prosjekt med høy presisjonsgrad og uten preg av selvforsvar og skyttergraver.  

Publisert 18. juni 2013 17:18

Komparativ analyse innen menneskerettighetsforskning. Dette var tittelen på et fem dagers kurs som samlet nærmere tretti doktorgradsstipendiater og yngre forskere til travle dager i åssidene utenfor Firenze.

Publisert 13. mai 2013 11:52

-Jeg er glad og ydmyk over å få denne muligheten til å utvikle et av Universitetet i Oslos mest spennende fagmiljøer. Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) er et sentralt knutepunkt for menneskerettigheter i Norge, ikke minst i arbeidet med å utvikle sterke og spennende tverrfaglige forskermiljøer.

Publisert 15. apr. 2013 13:15

Internasjonale menneskerettigheter -  Bakgrunn for og aktuelle utfordringer til tros-eller religionsfrihet.

Dette er tittelen på et ukelangt intensivkurs, fra mandag 15 til fredag 19 april, Oslokoalisjonen for tros-og religionsfrihet arrangerer sammen med Soros Foundation Kasakhstan.

Publisert 12. apr. 2013 13:46

The Telders International Law Moot Court Competition er en årlig foreteelse, og har vært det i snært førti år. Hvert år samles studenter og yngre jurister til "prøverettssaker" som er rene øvelser, men som like fullt er realistiske nok. Nå er det generalprøve - i Oslo. 

Publisert 14. mars 2013 15:19

Hvem skal ta ansvaret for at barnets beste blir forsvarlig vurdert og blir tillagt tilstrekkelig vekt når dette kommer i konflikt med innvandringsregulerende hensyn? Synspunktene var mange og temperaturen til dels høy da SMR tok opp temaet i forbindelse med at Nasjonal institusjon (NI) lanserte Årbok om menneskerettigheter i Norge for 2012.

Publisert 18. feb. 2013 15:14

Det nordiske nettverket for menneskerettsforskning planlegger et kurs for doktorgradsstipendiater og yngre forskere - Methodological Challenges in Human Rights Research -  i juni 2013. -Det er viktig å øke bevisstheten om metodiske utfordringer, også i egen forskning, sier nettverkets leder, professor Bård A. Andreassen.

Publisert 18. feb. 2013 13:49

Det er tid for å nominere – nærmere bestemt til Universitetet i Oslos menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond. Innen 15. mars håper priskomiteen å motta en rekke spennende nominasjoner til årets menneskerettspris.

Publisert 7. feb. 2013 15:45

Norsk senter for menneskerettigheter har, sammen med Institutt for offentlig rett,  nylig organisert et internasjonalt seminar om ”retten til fred”. 

Publisert 7. feb. 2013 11:09

Media – både gamle og nye – er vesentlige instrumenter både når det skal føres krig eller oppnås fred. De er enten selv aktører, eller i det minste redskaper for viktige aktører når det gjelder å presse frem både fred – og konflikt. 

Publisert 1. feb. 2013 12:10

Knut Vollebæk blir fra 20. august 2013 leder i utvalget som kartlegger politikk og tiltak overfor romanifolket/taterne. Han overtar ledervervet etter Asbjørn Eide.

Arbeidet med utvalgsmøter og dialogmøter er stilt i bero til august i påvente av at utvalget starter opp på nytt med delvis ny sammensetning. I mellomtiden vil sekretariatet fullføre en del påbegynt utredningsarbeid.

Publisert 18. des. 2012 12:23

4 større seminarer, et folkemøte, en grunnlovslunsj, en workshop, én mottakelse og en bibliografi: Dét er i korthet markeringen av Norsk senter for menneskerettigheters første 25 år - i 2012 - oppsummert.

Publisert 10. des. 2012 15:04

Ca. 100 personer hadde funnet veien til åpningen av  Norsk senter for menneskerettigheters siste jubileumsseminar, Group Autonomy and Its Critics: Human Rights Perspectives. Statssekretær i Utenriksdepartementet, Gry Larsen, stod for den offisielle åpningen av seminaret, sammen med UiOs rektor, Ole Petter Ottersen. 

Publisert 7. des. 2012 14:50

-Sunne, kritiske utdanningsfellesskap er drivkrefter for demokrati og bolverk mot autoritære styresett. Dette sa Robert Quinn, grunnlegger og leder av nettverket Scholars at Risk (SAR) under årets minneforelesning for Torkel Opsahl.  

Publisert 12. nov. 2012 13:48

17,5 millioner kroner årlig i ti år. Bevilgningen fra Norges forskningsråd gjør det mulig for professorene Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein å etablere et senter for fremragende forskning –med røtter i Norsk senter for menneskerettigheter (SMR).

Publisert 30. okt. 2012 12:03

«Kriger» eller «sivilist»? Spørsmålet om kombattantstatus har lenge vært drøftet innen internasjonal humanitærrett, men har siviles deltakelse i voldshandlinger  fått tilstrekkelig oppmerksomhet innen internasjonal strafferett? I SMR arbeider Ph.d-kandidat Joanna Nicholson med et doktorgradsprosjekt om problemstillingen. Nå står midtveisevaluering for døren.

Publisert 11. okt. 2012 14:54

Rettighetene til funksjonshemmede har vært nedprioritert i norsk og internasjonal bistand. Dette til tross for at nettopp funksjonshemmede er spesielt utsatt for fattigdom, sosial isolasjon og generell stigmatisering.

Mer om den tematiske arbeidsgruppen Human Rights and Development

Publisert 1. okt. 2012 13:30

- I en verden preget av økonomisk lavkonjunktur er det viktig at det finnes upartiske og uavhengige journalister. Det er en fordel om disse i tillegg er godt orientert innen menneskerettigheter. Dette sa utenriksminister Espen Barth Eide da han åpnet det tredje menneskerettighetskurset for journalister med tilknytning til  Al Jazeera.

Les hele Espen Barth Eides tale

Publisert 17. sep. 2012 13:51

Association of Human Rights Institutes (AHRI) hadde sin 13. årskonferanse i Wien 10.-12. september.

Her ble anbefalinger basert på et fireårig EU-finansiert samarbeidsprosjekt (The Role of EU in UN Human Rights Reform) mellom forskere fra medlemsinstitusjonene presentert for EU-kommisjonen og FN.

Programmet omfattet også et todagers forskerpanel ledet av SMR om metodeutfordringer i menneskerettighetsforskningen og et doktorgradskurs der prosjekter ble presentert og kommentert. 

Publisert 14. sep. 2012 14:44

PostDoc Reidar Maliks ved MultiRights har mottatt det prestisjefylte Burgen-stipendet.

Publisert 14. sep. 2012 14:26

I forbindelse med at nåværende åremål går ut utlyses stilling som direktør for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) for perioden 2014-2017, med mulighet for inntil fire års forlengelse. SMR er Norges fremste menneskerettsfaglige miljø med en sterk internasjonal posisjon. Vi søker en motivert og samlende leder som har faglige og strategiske ambisjoner om å videreutvikle senterets forskningsmiljø, undervisning og eksternfinansierte programmer.

Publisert 12. sep. 2012 14:45

-Vi har for dårlig oversikt over bruken av isolasjon i norske fengsler.

Dette vedgikk Marianne Vollan, ekspedisjonssjef for Kriminalomsorgen, under et seminar i regi av Norsk senter for menneskerettigheter. Myndighetene anerkjenner behovet for å se på lovgivning og praksis knyttet til bruk av isolasjon.

Thomas Horn fra Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg fremholdt på sin side at det norske fengselssystemet har et kulturproblem.  

Publisert 12. sep. 2012 13:03

Årets Introductory Course on International Human Rights samlet som vanlig deltakere fra en rekke nasjoner i Norsk senter for menneskerettigheters lokaler i første uke av september.

Publisert 3. sep. 2012 14:17

Hvorfor det er demokratiunderskudd i EU - et tilsvar til Majone and Moravcsik

Dette er tittelen på tiårets artikkel i Journal of Common Market Studies, og SMR-professor Andreas Føllesdal er én av to forfattere.