Aktuelle saker - Side 8

Publisert 2. okt. 2013 14:21

The Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rights, NORDEM, fyller tjue år i år. En passende anledning til å markere NORDEM som en solid og viktig leverandør av sivil kompetanse når konflikter skal bilegges, demokrati bygges eller konsolideres, valg skal observeres og vurderes. 22. november feieres det, med stor og viktig konferanse i Oslo. Åpen for alle.

Publisert 6. sep. 2013 14:30

Zimbabwes valgkommisjon, Iraks uavhengige valgkommisjon, Turkmenistans statlige komite for valg og folkeavstemninger og Nigerias uavhengige valgkommisjon har alle det til felles at de i september sender delegasjoner til Oslo for å studere og vurdere  det norske valget.  NORDEM er, med sine mer en tyve års erfaring med internasjonal valgobservasjon, et naturlig og kyndig vertskap for delegasjonene.

Publisert 23. aug. 2013 12:08

-Målsettingen med programmet er å assistere kirgisiske myndigheter, slik at de kan utvikle politistyrken til å bli en moderne organisasjon som innfrir standardene for demokratisk basert politiarbeid med respekt for menneskerettighetene. 

Publisert 26. juni 2013 14:46

The seminar Implementing Rule of Law in Development Co-operation: Does It Work? was hosted by the International Country Programmes and NORDEM on 11 June 2013.

The seminar offered a variety of viewpoints shedding light on the challenges and successes of past and present rule of law projects and approaches and identified key areas of concern for the way ahead. The one day seminar took place at Stratos at Youngstorget, with a beautiful view over summer Oslo.

Publisert 20. juni 2013 10:35

Internasjonale traktater og menneskerettighetsorgan har i lengre tid bekreftet den betydelige rollen rettslige mekanismer generelt, og strafferettslige prosedyrer spesielt har i arbeidet med å fokusere alvorlige brudd på menneskerettighetene.

Spørsmålet om anerkjennelse av ofrenes rett til å få tilgang til og deltakelse i disse prosedyrene har imidlertid vært gjenstand for intens debatt innen forvaltning, rettsinstanser, akademia og de miljøene som har vært direkte berørt.

Publisert 20. juni 2013 10:34

Fire redaktører, alle med bakgrunn fra SMR, har gått sammen om å etablere en menneskerettighetsblogg med et vitenskapelig fokus spesielt, men også et bredt perspektiv på rettighetene generelt.

Publisert 20. juni 2013 10:17

-Det har vært et privilegium å arbeide med denne boken. Dette sier en av de fire redaktørene bak boken Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition, leder for Oslokoalisjonen ved SMR, Lena Larsen. Sammen med Ziba Mir-Hosseini, Kari Vogt og Christian Moe har hun satt sammen en innsiktsfull bok. Det er muslimenes eget prosjekt, fasilitert av Oslokoalisjonen og koordinert av Larsen og Vogt. Et prosjekt med høy presisjonsgrad og uten preg av selvforsvar og skyttergraver.  

Publisert 18. juni 2013 17:18

Komparativ analyse innen menneskerettighetsforskning. Dette var tittelen på et fem dagers kurs som samlet nærmere tretti doktorgradsstipendiater og yngre forskere til travle dager i åssidene utenfor Firenze.

Publisert 13. mai 2013 11:52

-Jeg er glad og ydmyk over å få denne muligheten til å utvikle et av Universitetet i Oslos mest spennende fagmiljøer. Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) er et sentralt knutepunkt for menneskerettigheter i Norge, ikke minst i arbeidet med å utvikle sterke og spennende tverrfaglige forskermiljøer.

Publisert 12. apr. 2013 13:46

The Telders International Law Moot Court Competition er en årlig foreteelse, og har vært det i snært førti år. Hvert år samles studenter og yngre jurister til "prøverettssaker" som er rene øvelser, men som like fullt er realistiske nok. Nå er det generalprøve - i Oslo. 

Publisert 18. feb. 2013 15:14

Det nordiske nettverket for menneskerettsforskning planlegger et kurs for doktorgradsstipendiater og yngre forskere - Methodological Challenges in Human Rights Research -  i juni 2013. -Det er viktig å øke bevisstheten om metodiske utfordringer, også i egen forskning, sier nettverkets leder, professor Bård A. Andreassen.

Publisert 18. feb. 2013 13:49

Det er tid for å nominere – nærmere bestemt til Universitetet i Oslos menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond. Innen 15. mars håper priskomiteen å motta en rekke spennende nominasjoner til årets menneskerettspris.

Publisert 7. feb. 2013 11:09

Media – både gamle og nye – er vesentlige instrumenter både når det skal føres krig eller oppnås fred. De er enten selv aktører, eller i det minste redskaper for viktige aktører når det gjelder å presse frem både fred – og konflikt. 

Publisert 1. feb. 2013 12:10

Knut Vollebæk blir fra 20. august 2013 leder i utvalget som kartlegger politikk og tiltak overfor romanifolket/taterne. Han overtar ledervervet etter Asbjørn Eide.

Arbeidet med utvalgsmøter og dialogmøter er stilt i bero til august i påvente av at utvalget starter opp på nytt med delvis ny sammensetning. I mellomtiden vil sekretariatet fullføre en del påbegynt utredningsarbeid.

Publisert 18. des. 2012 12:23

4 større seminarer, et folkemøte, en grunnlovslunsj, en workshop, én mottakelse og en bibliografi: Dét er i korthet markeringen av Norsk senter for menneskerettigheters første 25 år - i 2012 - oppsummert.

Publisert 10. des. 2012 15:04

Ca. 100 personer hadde funnet veien til åpningen av  Norsk senter for menneskerettigheters siste jubileumsseminar, Group Autonomy and Its Critics: Human Rights Perspectives. Statssekretær i Utenriksdepartementet, Gry Larsen, stod for den offisielle åpningen av seminaret, sammen med UiOs rektor, Ole Petter Ottersen. 

Publisert 12. nov. 2012 13:48

17,5 millioner kroner årlig i ti år. Bevilgningen fra Norges forskningsråd gjør det mulig for professorene Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein å etablere et senter for fremragende forskning –med røtter i Norsk senter for menneskerettigheter (SMR).

Publisert 30. okt. 2012 12:03

«Kriger» eller «sivilist»? Spørsmålet om kombattantstatus har lenge vært drøftet innen internasjonal humanitærrett, men har siviles deltakelse i voldshandlinger  fått tilstrekkelig oppmerksomhet innen internasjonal strafferett? I SMR arbeider Ph.d-kandidat Joanna Nicholson med et doktorgradsprosjekt om problemstillingen. Nå står midtveisevaluering for døren.

Publisert 11. okt. 2012 14:54

Rettighetene til funksjonshemmede har vært nedprioritert i norsk og internasjonal bistand. Dette til tross for at nettopp funksjonshemmede er spesielt utsatt for fattigdom, sosial isolasjon og generell stigmatisering.

Mer om den tematiske arbeidsgruppen Human Rights and Development