English version of this page

Politiavhør som ivaretar menneskerettighetene - investigative interviewing

«True-crime» sjangeren har rettet offentlighetens søkelys mot feilaktige domfellelser og andre justisfeil som følge av bruken av manipulerende avhørsteknikker. «Etterforskningsintervju» (investigative interviewing) er en metode for politiavhør uten manipulasjon, utilbørlig press -  vold eller trusler om vold.

Bildet kan inneholde: mennesker, samfunnet, tilpasning, ungdom, begivenhet.

Illustrasjonsfoto: FN-politi på oppdrag i Sør-Sudan. Foto: UN Photo

Metoden, Investigative interviewing som alle norske politietterforskere har blitt opplært i, benyttes i forbindelse med all kriminalitet, også alvorlige kriminalsaker som terror. Flere land har innført denne avhørsmetoden for å redusere risikoen for feilaktige domfellelser og justisfeil. 

Etterforskningsintervju som eksempel på god praksis

Kan bruken av denne metoden også forebygge bruk av tortur, inhuman og nedverdigende behandling? I rapporten fra Europarådets komité om forebygging av tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff i Norge i 2018 (CPT), trekkes den norske modellen for etterforskningsintervju frem som et eksempel på god praksis.

Seminaret vil diskutere hvordan etterforskningsintervju har blitt brukt i forbindelse med etterforskning av terrorhendelser, og vil også illustrere psykologien bak etterforskningsintervju-metoden og hvordan innhenting av pålitelig og troverdig informasjon fra et intervjuobjekt foregår.

Innledere

  • Richard Kempshall, Detective Sergant, SO15 anti-terrorenheten under London Metropolitan Police
  • Politioverbetjent dr. Ivar Fahsing, Politihøgskolen
  • Politioverbetjent dr. Asbjørn Rachlew, Oslo politidistrikt

Ordstyrer: Knut D. Asplund, leder for Rettsstat og rettssikkerhet, Internasjonal avdeling ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Utvikling av internasjonale retningslinjer

Utvikling av internasjonale retningslinjer for politiavhør Norsk senter for menneskerettigheter er engasjert i å introdusere etterforskningsintervjumetodikken i flere land, og jobber i samarbeid med anti-tortur bevegelser i multilaterale fora med mål om å utvikle internasjonale retningslinjer for politiavhør.

Nylig har SMR også igangsatt et prosjekt for å utvikle en manual som gir innføring i denne metodikken for FNs avdeling for fredsoperasjoners og FN-politiet (UNPOL). Manualen og undervisningsmaterialet vil gi veiledning til politi som arbeider under FNs kommando.

Meld deg på

 

Emneord: UNPOL, KREATIV, Investigative interviewing, Rule of Law, Internasjonal avdeling, menneskerettigheter, rettssikkerhet
Publisert 20. nov. 2019 14:37 - Sist endret 5. des. 2019 14:58