2022

Tidligere

Illustration: The Council of Europe's main building, the Palais de l'Europe.
Tid og sted: 9. feb. 2022 10:0012:30, Domus Juridica, UiO, rom 8113

Hvordan kan komiteen best jobbe for å forebygge tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff i Europa? Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) inviterer til faglunsj hvor dette, og andre sentrale spørsmål om rollen til CPT og torturforebygging i Europa blir diskutert.