2019

Tidligere

Tid og sted: 28. jan. 2019 12:15 - 13:30, Seminarrom Asbjørn Eide, Norsk senter for menneskerettigheter, Cort Adelers gate 30

Seminar om arbeid på bioetikkområdet i Europarådet og UNESCO. Anne Forus, seniorrådgiver dr. scient, Avdeling helserett og bioteknologi, Helsedirektoratet. Anne Forus har erfaring fra Europarådets og UNESCOs bioettikkomiteer. Jakob Elster fra SMR som utarbeider et prosjekt om bioetikk og menneskerettigheter, arrangerer dette lunsjseminaret.