2019

Tidligere

Bildet kan inneholde: mennesker, samfunnet, tilpasning, ungdom, begivenhet.
Tid og sted: 11. des. 2019 10:0011:30, Gamle festsal, Karl Johans gate 47

«True-crime» sjangeren har rettet offentlighetens søkelys mot feilaktige domfellelser og andre justisfeil som følge av bruken av manipulerende avhørsteknikker. «Etterforskningsintervju» (investigative interviewing) er en metode for politiavhør uten manipulasjon, utilbørlig press -  vold eller trusler om vold.

Bildet kan inneholde: Briller.
Tid og sted: 21. juni 2019 09:0017:00, Litteraturhuset, sal Amalie Skram, Werglandsveien 29, Oslo

Nils Butenschøn fratrer sin stilling som professor ved SMR 1. juli i år. Seminaret blir organisert rundt sentrale tema i Butenschøns akademiske arbeider de siste 45 år: Nasjonalitetskonflikter, modeller for maktdeling i dypt splittede samfunn, og studiet av statsborgerskap og menneskerettigheter som grunnlag for legitim statsmakt. Empirisk har de fleste arbeidene, inkludert fem bøker som han har fått utgitt det siste tiåret, fokusert på Midtøsten og regionens moderne politiske historie.

Bildet kan inneholde: Svart, Svart og hvit, Monochrome, Gjerde, Photography.
Tid og sted: 14. juni 2019 12:0013:30, Professorboligen, Karl Johans gate 47

Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo inviterer til MRforum ved Jan E. Helgesen og Anine Kierulf (Norges institusjon for menneskerettigheter).

Seminar om arbeid på bioetikkområdet i Europarådet og UNESCO. Anne Forus, seniorrådgiver dr. scient, Avdeling helserett og bioteknologi, Helsedirektoratet. Anne Forus har erfaring fra Europarådets og UNESCOs bioettikkomiteer. Jakob Elster fra SMR som utarbeider et prosjekt om bioetikk og menneskerettigheter, arrangerer dette lunsjseminaret.