English version of this page

Seminar: Hvor går Midtøsten? Rettighetskonflikter, kriger og politisk utvikling

Nils Butenschøn fratrer sin stilling som professor ved SMR 1. juli i år. Seminaret blir organisert rundt sentrale tema i Butenschøns akademiske arbeider de siste 45 år: Nasjonalitetskonflikter, modeller for maktdeling i dypt splittede samfunn, og studiet av statsborgerskap og menneskerettigheter som grunnlag for legitim statsmakt. Empirisk har de fleste arbeidene, inkludert fem bøker som han har fått utgitt det siste tiåret, fokusert på Midtøsten og regionens moderne politiske historie.

Bildet kan inneholde: Briller.

Professor Nils Butenschøn.

Foto: Lars Aarønæs

Seminaret tar sikte på å belyse aktuelle utviklingslinjer og utfordringer som Midtøsten-regionen står overfor etter «Den arabiske våren». Regionen og dens sammensatte befolkning er offer for tragiske konflikter og massive menneskerettighetsbrudd. Stater har brutt sammen og millioner er på flukt som følge av konflikter som på mange måter definerer globale konfliktmønstre i dag. Hvilke utviklingstrekk kan vi se fremover?

Innledere vil være forskere fra inn- og utland som på ulike måter har bidratt innenfor seminarets tematikk. Les mer om innlederne.

Seminaret er delt inn to hoveddeler:

  •   Første del: tar opp temaene statsborgerskap, menneskerettigheter og modeller for konfliktløsning.
  •  Andre del: tar opp temaer knyttet til historiske konfliktmønstre og statsutvikling i Midtøsten.

Seminaret vil ha et akademisk utgangspunkt, men temaene har bred interesse i norsk offentlighet. Butenschøn har markert seg som en sentral formidler av Midtøsten-kunnskap i offentligheten og som lærer og forsker ved universitetet.

Seminaret holdes på engelsk. Se nærmere om PROGRAMMET

Publisert 22. mars 2019 13:08 - Sist endret 19. juni 2019 15:51