EMD-forum

Hva viser nylige avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD)? SMRs seminarserie ser nærmere på utvalgte aktuelle tema. Dette seminaret fokuserer på diskrimineringsforbudet i EMK artikkel 14, dommen mot Frankrike om repatriering fra Syria, en dom mot Sverige om cannabis, og EMDs tolkning av hva en "lovlig opprettet domstol" innebærer.

Bilde av en rettssal i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. EUs flagg som teppe.

Rettssal i EMD. Foto: Adrian Grycuk - Wikimedia Commons.

Om EMD-forum

EMD-prosjektet ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har i flere tiår publisert oversikt over og sammendrag av de siste og viktigste avgjørelsene fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) på norsk. Formålet med EMD-forum vil være å se nærmere på utvalgte tema basert på nyere dommer fra EMD. 

Seminarserien er utarbeidet av vitenskapelige assistenter ved Norsk senter for menneskerettigheter under ledelse av fagansvarlig emeritus Jan E. Helgesen. De vil sammen presentere aktuelle tema, før det åpnes opp for diskusjon.
Det planlegges totalt 3 seminarer i EMD-forum for 2022.

Program

  • Innledning ved Jan E. Helgesen
  • Tema 1: Vitenskapelig assistent Selma Kjellermo: «Diskrimineringsforbudet i EMK artikkel 14 – Storkammerets reversering av tidligere praksis i saker om forskjellsbehandling på bakgrunn av nasjonalitet.»
  • Tema 2: Vitenskapelig assistent Hanna Hågensen Aasen: «Dommen mot Frankrike om repatriering fra Syria.»
  • Tema 3: Vitenskapelig assistent Eva Erlendsdottir: «En dom mot Sverige om dyrking og bruk av cannabis.»
  • Tema 4: Vitenskapelig assistent Sander Stokke: «Hva er en ‘lovlig opprettet domstol’? Om EMD’s tolkning av artikkel 6 om at nasjonale domstoler skal være ‘opprettet ved lov’.» 
  • Åpen diskusjon
Emneord: Menneskerettigheter, EMD, Den europeiske menneskerettsdomstolen, EMD-forum, SMR
Publisert 23. sep. 2022 11:55 - Sist endret 23. sep. 2022 11:57