Faglunsj: Torturforebygging i Europa basert på erfaringer fra Europarådets torturkomité (CPT)

Hvordan kan komiteen best jobbe for å forebygge tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff i Europa? Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) inviterer til faglunsj hvor dette, og andre sentrale spørsmål om rollen til CPT og torturforebygging i Europa blir diskutert.

Illustration: The Council of Europe's main building, the Palais de l'Europe.

High Contrast, "The Palace of Europe in Strasbourg". Published on Wikimedia Commons under a Creative Commons Attribution 2.0 Germany license.  

Dr. Asbjørn Rachlew tar over stafettpinnen som Norges representant til Den europeiske komité for forebygging av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CPT) etter professor Georg Høyer (UiT).

I denne anledningen inviterer SMR til faglunsj med fokus på torturforebygging. Vårt ekspertpanel vil blant annet diskutere CPTs rolle innenfor forebygging av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff i Europa.

CPT består av ett medlem fra hvert av Europarådets 47 medlemsland og er en forebyggende mekanisme for å beskytte frihetsberøvede personer mot tortur og andre former for mishandling. Den utfyller således det rettslige arbeidet til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). 

Professor Høyer og Dr. Rachlew diskuterer utfordringer i arbeidet med torturforebygging i Europa basert på erfaringer fra CPT, sammen med Johannes Flisnes Nilsen fra den nasjonale forebyggingsenheten hos Sivilombudsmannen som deler erfaringer med CPTs arbeidsområde sett fra deres perspektiv og hvordan forebyggingsenheten bruker CPT-standarder og EMD-avgjørelser i sitt arbeid. 

Vi ber om at alle deltakere melder seg på med lenken under av hensyn til smittevern og fordi det vil bli servert lunsj. 

Påmelding

Program

  • 10:00 - Introduksjon av panelet 
  • 10:10 - Innlegg fra paneldeltakerne
  • 10:30 -11:30 - Panelsamtale og Q&A
  • Lunsj frem til 12:30 for de som har tid og mulighet.

Panel

Åpning: Professor Bård Anders Andreassen, leder, SMR

  • Dr. Asbjørn Rachlew (SMR)
  • Prof. Georg Høyer (UiT) 
  • Johannes Flisnes Nilsen (Sivilombudsmannen)

Moderator: Knut D. Asplund, Prosjektleder, rettsstat og rettsikkerhet, SMR

Emneord: Menneskerettigheter, SMR, Norsk senter for menneskerettigheter, CPT, torturforebygging, SMR internasjonal avdeling
Publisert 4. feb. 2022 13:31 - Sist endret 9. feb. 2022 08:47