Aktuelt

Aktuelle saker

Arrangementer

 • Prøveforelesning: Matthew Saul 26. apr. 2019 12:15

  Matthew Saul avholder prøveforelesning for utlyst førsteamanuensisstilling i EMK over oppgitt emne: EMKs stilling og betydning for å sikre bedre beskyttelse av menneskerettighetene i det norske rettssystemet.

 • Prøveforelesning: Marius Emberland 29. apr. 2019 13:15

  Marius Emberland avholder prøveforelesning for utlyst førsteamanuensisstilling i EMK over oppgitt emne: EMKs stilling og betydning for å sikre bedre beskyttelse av menneskerettighetene i det norske rettssystemet.

 • Prøveforelesning: Amrei Müller 3. mai 2019 09:15

  Amrei Müller avholder prøveforelesning for utlyst førsteamanuensisstilling i EMK over oppgitt emne: EMKs stilling og betydning for å sikre bedre beskyttelse av menneskerettighetene i det norske rettssystemet.

 • colourbox33833066 Conference: Protecting Community Interests under International Law: Challenges and Prospects for the 21st Century 3. juni 2019 09:00

  Call for papers for conference, taking place in Oslo on Monday, 3 June 2019. Submission deadline 15 March - see the Call for papers. The conference aims at gathering leading scholars and young researchers to discuss an important topic for international law and governance, which has gained increased attention in the last decades.

 • Seminar: Citizens, States, and Wars in the Middle East: A Perpetual Crisis? 21. juni 2019 09:00

  Nils Butenschøn retires from his position as Professor at the NCHR on first of July this year. The seminar is organised around central topics in Butenschøn’s academic works over the past 45 years: Nationality conflicts, models of power sharing in deeply divided societies, and the study of citizenship and human rights as a basis for legitimate state authority. Empirically, most of the works, including the five books Butenschøn has published in the last decade, have focused on the Middle East and the region’s modern political history.

 • nils-507px Seminar: Hvor går Midtøsten? Rettighetskonflikter, kriger og politisk utvikling 21. juni 2019 09:00

  Nils Butenschøn fratrer sin stilling som professor ved SMR 1. juli i år. Seminaret blir organisert rundt sentrale tema i Butenschøns akademiske arbeider de siste 45 år: Nasjonalitetskonflikter, modeller for maktdeling i dypt splittede samfunn, og studiet av statsborgerskap og menneskerettigheter som grunnlag for legitim statsmakt. Empirisk har de fleste arbeidene, inkludert fem bøker som han har fått utgitt det siste tiåret, fokusert på Midtøsten og regionens moderne politiske historie.

 • visit_parliament.jpg-507 Intensive Course in International Human Rights 2019 9. sep. 2019 09:00

  The NCHR's yearly Intensive Course in International Human Rights will be arranged in September 2019.