Leiargruppa

Leiargruppa ved Norsk senter for menneskerettar (SMR) er eit rådgivande organ for senterleiar, som har det overordna ansvaret for all aktiviteten ved senteret.

Leiar for senteret: Bård Anders Andreassen

Leiargruppa:

Publisert 19. nov. 2009 13:58 - Sist endret 10. feb. 2022 12:40