Maja Janmyr

Bilde av Maja Janmyr
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kristian August gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 OSLO

Maja Janmyr er professor i internasjonal migrasjonsrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hennes forskning fokuserer særlig på flyktningers rettigheter og levekår i Midtøsten, og på FNs flyktningkonvensjon i land som ikke har ratifisert denne konvensjonen. Hun leder flere internasjonale forskningsprosjekt, se den engelske siden for mer informasjon. Janmyr har sin doktorgrad i folkerett fra universitetet i Bergen (2012).

Janmyr er valgt medlem av Odysseus-nettverket og Akademiet for yngre forskere. Hun er også styremedlem av Centre on Law and Social Transformation. Janmyr mottok Meltzerprisen for yngre forskere i 2014, og Chr. Michelsens pris for fremragende utviklingsforskning i 2018.

På UiO underviser Janmyr blant annet i utlendingsrett, flyktning- og asylrett og menneskerettigheter.

Se Janmyrs engelske side for mer informasjon.

 

Emneord: Flyktningerett, Menneskerettigheter, Folkerett

Publikasjoner

Peer-reviewed monographs and edited collections

Janmyr, Maja. Protecting Civilians in Refugee Camps: Unwilling and Unable States, UNHCR and International Responsibility, Martinus Nijhoff Publishers/Brill (2014). 

Janmyr, Maja and Knudsen, Are. "Dossier on Humanitarianism in Refugee Camps" in 7 Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development 3 (2016).

 

Peer-reviewed journal articles

Janmyr, Maja and Mourad, Lama. "Modes of Ordering: Labelling, Classification and Categorization in Lebanon's Refugee Response" Journal of Refugee Studies (2018).

Janmyr, Maja. "UNHCR and the Syrian refugee response: negotiating status and registration in Lebanon" International Journal of Human Rights (2017).

Janmyr, Maja. "No Country of Asylum: 'Legitimizing' Lebanon’s Rejection of the 1951 Refugee Convention" 29 International Journal of Refugee Law 3 (2017).

Janmyr, Maja and Knudsen, Are. "Introduction: Hybrid Spaces" 7 Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development 3 (2016).

Janmyr, Maja. "Spaces of Legal Ambiguity: Refugee Camps and Humanitarian Power" 7 Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development 3 (2016).

Janmyr, Maja. "Precarity in Exile: The Legal Status of Syrian Refugees in Lebanon" 35 Refugee Survey Quarterly 4 (2016).

Janmyr, Maja. "Human Rights and Nubian Mobilisation in Egypt: towards recognition of indigeneity" Third World Quarterly (2016).

Janmyr, Maja. "Nubians in Contemporary Egypt: mobilizing return to ancestral lands" 25 Middle East Critique 2 (2016).

Janmyr, Maja. "The Effectiveness of Norway's Readmission Agreements with Iraq and Ethiopia" International Migration (2015).

Janmyr, Maja. "Att återvända till fäderneslandet - hur den nubiska drömmen kan bli en rättighet i det nya Egypten" Babylon: Nordic Journal of Middle East Studies 1-2 (2015). 

Janmyr, Maja. "Norway's Readmission Agreements: Spellbound by European Union Policies or Free Spirits on the International Field?” 16 European Journal of Migration and Law 2 (2014). 

Janmyr, Maja. "Recruiting Internally Displaced Persons into Civil Militias: the Case of Northern Uganda" 32 Nordic Journal of Human Rights 3 (2014). 

Janmyr, Maja. "Attributing Wrongful Conduct of Implementing Partners to UNHCR: International Responsibility and Human Rights Violations in Refugee Camps" 5 Journal of International Humanitarian Legal Studies 1 (2014).

 

Peer-reviewed book chapters

Janmyr, Maja. "Indigeneity vs Development: Nubian rights mobilisation in Egypt" in Corradi G., De Feyter K., Desmet E. and Vanhees K., Critical indigenous rights studies: New directions in indigenous rights research. Routledge (forthcoming 2018).

Janmyr, Maja. "Military Recruitment of Sudanese Refugee Men in Uganda: a Tale of National Patronage and International Failure" in Buckley-Zistel S. and Krause U., Gender, Violence, Refugees. Berghahn Books (2017). 

Janmyr, Maja. "Advancing UNHCR Accountability through the Law of International Responsibility" in Sandvik K. & Jacobsen K., UNHCR and the Struggle for Accountability: Technology, Law and Results-Based Management. Routledge (2016).

Janmyr, Maja. “Refugees and Peace” in Bailliet C. & Larsen K.M., Promoting Peace through International Law. Oxford University Press (2015).

Janmyr, Maja. “Revisiting the Civilian and Humanitarian Character of Refugee Camps" in Durieux J.F. & Cantor D., Refuge from Inhumanity: war refugees and international humanitarian law. Martinus Nijhoff Publishers (Brill)(2014).

 

Book Reviews

”Eyal Weizman: The Least of All Possible Evils. Humanitarian Violence from Arendt to Gaza”, Babylon. Tidsskrift om Midtøsten og Nord-Afrika (2012).

Publisert 8. jan. 2018 12:26 - Sist endret 12. nov. 2019 13:56