Oppsummering fra allmøter

Studiedekanen har møtt jusstudentene for å snakke om undervisning og eksamen for vår 2022. Forutsigbarhet rundt eksamensform er noe av det som er viktig for studentene.

Skjermbilde fra et av allmøtene, av Marianne Jenum Hotvedt. Møtet ble avholdt med Zoom.

Studiedekan Marianne Jenum Hotvedt har møtt studentene fra alle studieårene på jusstudiet (foto: skjermdump / Zoom)

Etter nylige lettelser i koronatiltak kan igjen all undervisning gjennomføres med fysisk oppmøte. På jusstudiet vil det i hovedsak gjelde fra etter vinterferien. Men fortsatt må det vurderes om fakultetet skal legge om til hjemmeeksamen for våren 2022. I allmøtene som ble gjennomført denne og forrige uke, fikk studiedekan Marianne Jenum Hotvedt jusstudentenes synspunkter på blant annet eksamensform vår 2022. Mange tok til orde for at det burde bli hjemmeeksamen, og at en tidlig beslutning er ønsket.

Vi oppsummerer her de viktigste punktene fra allmøtene, som ble gjennomført enkeltvis for studieårene, 1.-4. studieår. Regjeringens lettelser kom underveis i serien av møter, og oppsummeringen er derfor justert tilsvarende.

Les også: Beslutningene fra desember 2021 om omgjøring til delvis digital undervising

Undervisning etter vinterferien

Omlegging til fysisk undervisning: Lettelsene i koronatiltakene innebærer at 1-meteren ikke lenger gjelder i undervisning på universiteter og høgskoler. Men det er en stor prosess å legge om pågående undervisningen som nå er digital til fysisk undervisning, både for faglærere og administrativt. Fakultetet fortsetter derfor med delvis digital undervisningen frem til vinterferien, som opprinnelig planlagt. Noen unntak kan forekomme hvis det er særskilte grunner til å legge om til fysisk undervisning uken før vinterferien. Følg med på semestersiden for hva som gjelder for ditt emne.

Digitalt alternativ: Flertallet av studentene ga uttrykk for at de ønsker fysiske kurs, men det ble også spørsmål om hybridløsninger eller digitale alternativ. 

Det blir ikke standard med et parallelt digitalt undervisningstilbud, men man kan søke om tilrettelegging ved behov. Søknader vil behandles og håndteres så snart som mulig, men i perioder kan det være stor pågang.

Lesesaler: Meteren gjelder fortsatt i lesesaler og lignende, og du skal fortsatt reservere plass. 

Opptak av fysiske forelesninger: Det er opp til faglærer om det legges ut opptak av forelesninger, men før pandemien ble 90 % av alle forelesninger tatt opp og lagt ut på nettsidene våre. Vi antar det blir tilsvarende tall nå når vi igjen starter med fysiske forelesninger. Som nevnt over vil vi også tilrettegge ved behov.

Lærers sykdom eller karantene: Lærere kan bli syke eller havne i karantene. Dersom faglærer fortsatt er i stand til å undervise, må man derfor regne med at noe undervisning midlertidig blir gjennomført digitalt.

Eksamen Vår 2022

Beslutning: Fakultetet vurderer å legge om skoleeksamener til hjemmeeksamen. En beslutning for jusstudiet vil bli tatt rett i etterkant av 8. februar, etter møte i Programrådet for Master i rettsvitenskap (PMR).

Studentenes ønsker: Studentene er opptatt av forutsigbarhet, og mange har også gitt uttrykk for bekymring rundt smitte og egen helse, og faren for sykdom eller karantene på selve eksamensdagen. Man ønsker en tidlig beslutning. Nesten alle studentene som har gitt tilbakemeldinger ønsker hjemmeeksamen, det oppfattes å gi mest forutsigbarhet.

Usikkerhet ved Silurveien 2: Alle skoleeksamener ved UiO gjennomføres i Silurveien 2. UiO har nylig vedtatt at kapasiteten i Silurveien må halveres våren 2022, på grunn av usikkerheten som følge av korona. "Eksamenskabalen" ved UiO må derfor legges på nytt, og med mindre kapasitet. Det vil da ta noe tid før vi vet om det vil være kapasitet til alle våre emner, samt hvordan disse kan gjennomføres. Det vil også være stor sannsynlighet for at 6-timers eksamener må endres til 4-timers eksamen.

Det eneste vi kan beslutte nå som gir høy forutsigbarhet er hjemmeeksamen. 

Utsatt eksamen: På emner som går hvert semester tilbys det normalt ikke utsatt eksamen. Dette tas med i beslutningen om eksamensform. Med hjemmeeksamen vil færre måtte stå over eksamen på grunn av sykdom eller karantene.

Dato for hjemmeeksamen: Eksamensdato (og eksamenslengde) vil være uendret ved omlegging fra skoleeksamen til hjemmeeksamen.

Fusk og ulike forhold ved hjemmeeksamen: Dersom du ikke har optimale forhold i eget hjem, kan du sitte på Domus Juridica når du avlegger hjemmeeksamen. Du er sikret stabilt nett og ro.

Vi tilpasser også eksamensoppgavene til hjemmeeksamen, slik at studentene prøves med utgangspunkt i at de har tilgang på alle kilder. Studentene har i undersøkelser sagt at de er mindre bekymret for fusk på hjemmeeksamen nå, enn det de var i begynnelsen av pandemien.

Publisert 2. feb. 2022 15:55 - Sist endret 4. feb. 2022 11:47