Opptak til studier ved Det juridiske fakultet

Du kan få tilgang til vårt studietilbud på mange måter, avhengig av hva du ønsker å studere og hvilken studiebakgrunn du har.

Opptak til bachelorprogram og jusstudiet

Ønsker du opptak til våre bachelorprogram eller Master i rettsvitenskap (jusstudiet), skal du søke via Samordna Opptak. Søknadsfristen er 15.april for ordinære søkere og 1.mars om du blant annet søker på bakgrunn av realkompetanse.

Masterprogram (1 1/2 - 2 år)

Ønsker du påbygning på en bachelorgrad, tilbyr vi både norsk- og engelskspråklige masterprogrammer. Du finner informasjon om opptak på nettsidene til det enkelte studieprogram. Det er fakultetet selv som håndterer søknadsprosessen.

Opptak til emne

Det er mulig å få opptak til et av våre emner uten å ha opptak til et av våre studieprogram. Betingelsen er oftest at du søker om å bli enkeltemnestudent. Nærmere informasjon finner du på nettsidene til de enkelte emner. Les også informasjon om opptak til valgemner på masternivå.

Opptak til jusstudiets masteroppgave

Det er ikke lenger mulig å søke opptak til studierett for å skrive jusstudiets masteroppgave.

Konvertering av eldre studierett

Har du vært jusstudent under en tidligere studieordning uten å fullføre studiet? Det kan være at studieretten din kan konverteres til ny studierett i dagens studieordning. I ny studieordning er det krav til progresjon. Når du søker om konvertering, bør det derfor skje på et tidspunkt du er forberedt på å fortsette studiene.

Publisert 21. okt. 2009 12:36 - Sist endret 28. mai 2019 09:45