Opptak til studier ved Det juridiske fakultet

Du kan få tilgang til vårt studietilbud på mange måter, avhengig av hva du ønsker å studere og hvilken studiebakgrunn du har.

Opptak til bachelorprogram og jusstudiet

Ønsker du opptak til våre bachelorprogram eller Master i rettsvitenskap (jusstudiet), skal du søke via Samordna Opptak. Søknadsfristen er 15.april for ordinære søkere og 1.mars om du blant annet søker på bakgrunn av realkompetanse.

Masterprogram (1 1/2 - 2 år)

Ønsker du påbygning på en bachelorgrad, tilbyr vi både norsk- og engelskspråklige masterprogrammer. Du finner informasjon om opptak på nettsidene til det enkelte studieprogram. Det er fakultetet selv som håndterer søknadsprosessen.

Opptak til emne

Det er mulig å få opptak til et av våre emner uten å ha opptak til et av våre studieprogram. Betingelsen er oftest at du søker om å bli enkeltemnestudent. Nærmere informasjon finner du på nettsidene til de enkelte emner. Les også informasjon om opptak til valgemner på masternivå.

Opptak til jusstudiets masteroppgave

Om du oppfyller forkunnskapskravene, kan du innen gitte frister søke opptak til masteroppgaven i studieprogrammet Master i rettsvitenskap. Dette opptaket gjelder kun for privatister og studenter fra UiB og UiT som ønsker å skrive oppgave ved UiO. For å kunne få graden sin ved UiO må man ha bestått til sammen 60 sp, inkludert masteroppgaven.

Konvertering av eldre studierett

Har du vært jusstudent under en tidligere studieordning uten å fullføre studiet? Det kan være at studieretten din kan konverteres til ny studierett i dagens studieordning. I ny studieordning er det krav til progresjon. Når du søker om konvertering, bør det derfor skje på et tidspunkt du er forberedt på å fortsette studiene.

Publisert 21. okt. 2009 12:36 - Sist endret 25. juli 2012 12:49