Emner

Et emne er en selvstendig studieenhet. Omfanget på et emne kan variere, men målt i studiepoeng varierer de mellom 5 og 20 studiepoeng. Et emne avsluttes med en vurdering, for eksempel skoleeksamen. Et studieprogram er bygd opp av emner. Noen emner kan du ta uten å ha fått opptak til et studieprogram.

Emner sortert etter fagområde

Andre emneoversikter

Alle emner ved JUS

Publisert 11. nov. 2009 17:43 - Sist endret 9. aug. 2013 08:17