Kapittel 1: Virkeomr�de

� 1-1 Overgang fra 1984-ordningen
� 1-2 Overgang fra 1996-ordningen
� 1-3 Overgang fra 2004-ordningen
� 1-4 Sammenheng med forskrift for rettsstudiet

� 1-1 Overgang fra 1984-ordningen

Forskriften gjelder for studenter som har opptak til eller har framstilt seg til eksamen i studieordningen av 1984 og som f�r opptak til eller skal framstille seg til eksamen i masterstudiet i rettsvitenskap.

� 1-2 Overgang fra 1996-ordningen

Forskriften gjelder ogs� for studenter som har opptak til eller har framstilt seg til eksamen i studieordningen av 1996 og som f�r opptak til eller skal framstille seg til eksamen i masterstudiet i rettsvitenskap.

� 1-3 Overgang fra 2004-ordningen

Forskriften gjelder ogs� for studenter som har opptak til eller har framstilt seg til eksamen i studieordningen av 2004 og som f�r opptak til og/eller skal framstille seg til eksamen i masterstudiet i rettsvitenskap etter studieordningen av 2011.

� 1-4 Sammenheng med forskrift for rettsstudiet

Forskriften gjelder i tillegg til forskrift for rettsstudiet ved UiO. Der det er motstrid, g�r herv�rende forskrift foran.