Lover og regler

Regler som har betydning for deg som student, finner du spredt på forskjellige regelsett. Dersom du ikke finner det du er ute etter, kan du kontakte Infosenteret for veiledning.

Dine plikter og rettigheter ved UiO

Les UiOs serviceerklæring

Regelverk for studieprogrammene

Informasjon og regler for ditt studieprogram.

Bachelorprogram

Masterprogram

Masterstudiet i rettsvitenskap

Regler for alle studenter ved Det juridiske fakultet

Regler for alle studenter ved UiO

Publisert 19. okt. 2009 14:51 - Sist endret 30. mai 2022 13:27