Forskrift om overgang i jusstudiet fra studieordningen av 1996 m.m. til masterstudiet

Fastsatt av styret for Det juridiske fakultet 16. desember 2003 med hjemmel i Forskrift for studier og eksamener ved Universitetet i Oslo 6. mai 2003.

Innhold

Kapittel 1: Virkeområde
§ 1-1 Overgang fra 1984-ordningen - § 1-2 Overgang fra 1996-ordningen - § 1-3 Sammenheng med forskrift for rettsstudiet

Kapittel 2: Utfasing av studieordningen av 1996 og innføring av masterstudiet
§ 2-1 Utfasing av cand.jur.-grad - § 2-2 Innføring av mastergrad - § 2-3 Utfasing av undervisning i studieordningen av 1996 - § 2-4 Oppstart undervisning til masterstudiet - § 2-5 Utfasing av eksamen i studieordningen av 1996 - § 2-6 Oppstart eksamen i masterstudiet

Kapittel 3: Studierett
§ 3-1 Studenter med opptak til første avdeling i 1984-ordningen - § 3-2 Studenter med opptak til andre avdeling i 1984-ordningen - § 3-3 Studenter med opptak til grunndelen i 1996-ordningen - § 3-4 Studenter med opptak til profesjonsstudiet i 1996-ordningen

Kapittel 4: Fritak
§ 4-1 Fritak for ex.phil./ex.fac. - § 4-2 Fritak på bakgrunn av eksamener i 1984-ordningen - § 4-3 Fritak på bakgrunn av eksamener i 1996-ordningen - § 4-4 Fritak på bakgrunn av eksamener i eldre studieordninger

Kapittel 5: Eksamen og vitnemål
§ 5-1 Foreldelse av eksamensforsøk - § 5-2 Gjentak av eksamen i grunndelen - § 5-3 Gjentak av eksamen etter grunndelen

Kapittel 6: Øvrige bestemmelser
§ 6-1 Dispensasjonshjemmel - § 6-2 Endringshjemmel