Kapittel 2: Utfasing av studieordningen av 1996 og innføring av masterstudiet

§ 2-1 Utfasing av cand.jur.-grad
§ 2-2 Innføring av mastergrad
§ 2-3 Utfasing av undervisning i studieordningen av 1996
§ 2-4 Oppstart undervisning til masterstudiet
§ 2-5 Utfasing av eksamen i studieordningen av 1996
§ 2-6 Oppstart eksamen i masterstudiet
§ 2-7 Utfasning av 2004-ordningen, innfasing av 2011-ordningen  

§ 2-1 Utfasing av cand.jur.-grad

Graden cand.jur. kan tildeles siste gang våren 2007.

§ 2-2 Innføring av mastergrad

Graden master i rettsvitenskap kan tildeles første gang våren 2004.

§ 2-3 Utfasing av undervisning i studieordningen av 1996

 1. Privatrett grunnfag 1. semester har undervisning siste gang våren 2004
 2. Privatrett grunnfag 2. semester har undervisning siste gang våren 2005
 3. Offentlig rett grunnfag 1. semester har undervisning siste gang våren 2004
 4. Offentlig rett grunnfag 2. semester har undervisning siste gang våren 2005
 5. Fellesdelen 1. semester har undervisning siste gang våren 2004
 6. Fellesdelen 2. semester har undervisning siste gang våren 2005
 7. Fellesdelen 3. semester har undervisning siste gang høsten 2005
 8. Fellesdelen 4. semester har undervisning siste gang våren 2006

§ 2-4 Oppstart undervisning til masterstudiet

 1. Undervisning til første, andre og tredje avdeling.
  a) Første semesters undervisning holdes første gang H04.
  b) Andre semesters undervisning holdes første gang V05
  c) Undervisning til ex.phil holdes første gang H04
  d) Undervisning til ex.fac. holdes første gang V06[1]
  e) Undervisning til 10 studiepoengs kurs i husleierett og kommunalrett holdes første gang V05 [2]
 2. Undervisning til fjerde avdeling.
  Første og annet semesters undervisning holdes første gang H05
 3. Undervisning til femte avdeling er en videreføring av undervisning til valgdelen i 1996-ordningen.

§ 2-5 Utfasing av eksamen i studieordningen av 1996

 1. Privatrett grunnfag har eksamen siste gang våren 2006
 2. Offentlig rett grunnfag har eksamen siste gang våren 2006
 3. Fellesdelen i profesjonsstudiet har eksamen siste gang våren 2007

§ 2-6 Oppstart eksamen i masterstudiet[3]

 1. Eksamen i ex.phil. og 10 studiepoeng husleierett til første avdeling holdes første gang høsten 2004.
 2. Eksamen i 10 studiepoeng kommunalrett til andre avdeling holdes første gang våren 2005.
 3. Eksamen i ex.fac. holdes første gang våren 2006.
 4. Eksamen i første, andre og tredje avdeling holdes første gang våren 2005
 5. Eksamen i fjerde avdeling holdes første gang høsten 2005

§ 2-7 Utfasing av 2004-ordningen, innfasing av 2011-ordningen

 1. Undervisning i 2004-ordningen tilbys til og med V11 for førstesemestersfag og til og med V12 for andresemestersfag
 2. Eksamen i 2004-ordningen tilbys til og med H12
 3. Etter H12 tilbys egne privatisteksamener slik:
  1. Andre avdeling til og med V13
  2. Tredje avdeling til og med H14
  3. Fjerde avdeling til og med V16
 4. Siste emneopptak til masteroppgave er H17.
 5. Programstudenter har adgang til å ta privatisteksamener
 6. Undervisning i 2011-ordningen tilbys fra H11 for førstesemestersemner og fra H12 for andresemestersemner
 7. Eksamen i 2011-ordningen tilbys samtidig med at undervisningen starter opp.

 

 


Fotnoter

1: Endret 17. juni 2004 ihht. fullmaktsbeslutning fra Studiedekan.

2: Endret 18. august 2004 på fullmakt av Studiedekan.

3: Endret 18. august 2004 på fullmakt av Studiedekan.