Kapittel 4: Godskriving

§ 4-1 Godskriving for ex.phil./ex.fac.
§ 4-2 Godskriving på bakgrunn av eksamener i 1984-ordningen
§ 4-3 Godskriving på bakgrunn av eksamener i 1996-ordningen
§ 4-4 Godskriving på bakgrunn av eksamener i eldre studieordninger
 

§ 4-1 Godskriving  for ex.phil./ex.fac.[1]

 1. Studenter som på forhånd har bestått ex.phil. på minst 10 studiepoeng får godskrevet dette i masterstudiet.
 2. Studenter som på forhånd har bestått ex.fac. på minst 10 studiepoeng får godskrevet dette i masterstudiet.
 3. Studenter med godskriving etter punkt 1 og/eller punkt 2 vil være deltidsstudenter hhv første og/eller andre studieår i 2011-ordningen.
 4. Ex.phil eller ex.fac bestått på forhånd, gir ikke fritak eller tilpasninger utover det som går fram av punkt 1 og 2 i bestemmelsen her.

§ 4-2 Godskriving på bakgrunn av eksamener i 1984-ordningen

 1. Eksamener eldre enn 10 år godskrives ikke i masterstudiet i rettsvitenskap etter 2012. Ex.phil er unntatt fra dette. Unntak gjøres ellers bare der slike eldre eksamener inngår sammen med andre eldre eksamener som er yngre enn 10 år og som godskrives i studiet. For eksamener som godskrives etter denne bestemmelsen, gjelder følgende:
 2. Bestått første avdeling i 1984-ordningen godskrives som første studieår i masterstudiet.
 3. Bestått tredje avdeling i 1984-ordingen godskrives som tredje studieår i masterstudiet.
 4. Bestått første, andre, tredje og fjerde avdeling i 1984-ordningen, godskrives som første, andre og tredje studieår i masterstudiet.
 5. Det gis ikke godskriving på grunnlag av andre avdeling i 1984-ordningen. Heller ikke studenter som får studierett til tredje studieår etter § 3-2 får fritak for andre studieår.
 6. Studenter som har bestått første, andre, tredje og femte avdeling i 1984-ordningen, må ta 2. studieår i masterstudiet og skrive masteroppgave.
 7. Bestått første avdeling i 1984-ordningen og juridisk blandingsfag i overgangsordningen mellom 1984-ordningen og 1996-ordningen, godskrives som første og andre studieår i masterstudiet.[2]
 8. Studenter som har bestått første avdeling i 1984- ordningen og offentlig rett grunnfag i 1996- ordningen, får godskrevet første og andre studieår i masterstudiet. [3]
 9. Bestått eksamen i særskilt spesialfag avlagt senest høsten 2005 gir godskriving for valgemner [4].
 10. Studenter som har bestått første og andre avdeling i 1984-ordningen eller tidligere ordninger og bestått fellesdel i 1996-ordningen, fårgodskrevet første, andre, tredje og fjerde studieår, samt valgemner i masterstudiet. [7].

§ 4-3 Godskriving på bakgrunn av eksamener i 1996-ordningen

 1. Eksamener eldre enn 10 år godskrives ikke i masterstudiet i rettsvitenskap etter 2012. Ex.phil er unntatt fra dette. Unntak gjøres ellers bare der slike eldre eksamener inngår sammen med andre eldre eksamener som er yngre enn 10 år og som godskrives i studiet. For eksamener som godskrives etter denne bestemmelsen, gjelder følgende:
 2. Bestått privatrett grunnfag godskrives som fritak for første studieår i masterstudiet.
 3. Bestått offentlig rett grunnfag godskrives som for andre studieår i masterstudiet.
 4. Bestått fellesdel godskrives som tredje og fjerde studieår, samt valgemner i masterstudiet.[7].
 5. Det gjøres ikke unntak fra krav om masteroppgave, heller ikke for studenter som ved overgang fra 1984-ordningen til 1996-ordningen fikk fritak for spesialoppgave.
 6. Studenter som har bestått første avdeling i 1984- ordningen og offentlig rett grunnfag i 1996- ordningen, får dette godskrevet som første og andre studieår i masterstudiet. [5]
 7. Bestått eksamen i særskilt spesialfag eller valgfag godskrives som valgemner [4].

§ 4-4 Godskriving på bakgrunn av eksamener i eldre studieordninger[6]

Eksamener fra eldre studieordninger enn 1984 godskrives ikke i masterstudiet. Se likevel §§  4-2, 9 og  4-3, 3 [7].

 


[1] Endret på fullmakt av PMR-formann 17. mars 2005

[2] Tilføyd etter vedtak av PMR-formann på fullmakt 15. mars 2004.

[3] Endret på fullmakt av PMR-formann 5. mai 2006

[4] Flyttet fra Nærmere regler, på fullmakt av Dekanus 15. juni 2009

[5] Endret på fullmakt av PMR-formann 5. mai 2006

[6]Vedtatt av PMR 2. mars 2005.

[7]Vedtatt på fullmakt av PMR-formann (J.nr.: 2009/12390)