Kapittel 6: Øvrige bestemmelser

§ 6-1 Dispensasjonshjemmel
§ 6-2 Endringshjemmel

§ 6-1 Dispensasjonshjemmel

Programutvalget kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 6-2 Endringshjemmel

  1. Programutvalget vedtar endringer i denne forskriften.
  2. Dersom endringen er av vesentlig eller prinsipiell karakter, skal saken først forelegges styret.