Hjelp til brukernavn og passord ved fakultetet

Mangler du passord eller brukernavn?

Studenter
Juriteket hjelper studenter med brukernavn og passord.

Studenter kan få passord ved personlig oppmøte hos Juriteket med legitimasjon.Hvis det er umulig å møte opp hos Juriteket kan passordet sendes via posten til semesterregistrert adresse, dette må bestilles gjennom kontaktskjema.

Dersom du har registrert et mobilnummer i StudentWeb kan passord bestilles på sms.

Ansatte
Ansatte må kontakte sin IT-ansvarlig.

Eksterne brukere
Eksterne brukere kan se siden for eksterne kursholdere.

Mer informasjon?

Du finner informasjon om passordskifte, innloggingsproblemer og problemer med tilgang de sentrale IT-sidene om brukernavn og passord.

Tilgang til IT-tjenestene?

For at studenter skal få tilgang til IT-tjenestene må følgende være i orden:

  • Opptak til et ordinært studieprogram
  • Betalt semesteravgift
  • Gjennomført semesterregistrering i StudentWeb, herunder bekreftet utdanningsplan