Hjelp til brukernavn og passord ved fakultetet

Mangler du passord eller brukernavn?

Studenter

Som student kan du selv bytte passord, ved å gå inn på passord.uio.no.

Juriteket hjelper studenter som ikke kan bruke selvbetjeningsløsningen.

Ansatte
Ansatte må kontakte sin IT-ansvarlig.

Eksterne brukere
Eksterne brukere kan se siden for eksterne kursholdere.

Mer informasjon?

Du finner informasjon om passordskifte, innloggingsproblemer og problemer med tilgang de sentrale IT-sidene om brukernavn og passord.

Tilgang til IT-tjenestene?

For at studenter skal få tilgang til IT-tjenestene må følgende være i orden:

  • Opptak til et ordinært studieprogram
  • Betalt semesteravgift
  • Gjennomført semesterregistrering i StudentWeb, herunder bekreftet utdanningsplan