Bruk av Zoom i undervisning

Zoom er UiOs foretrukne tjeneste for videomøter og dialogbasert digital undervisning. Zoom fungerer på alle plattformer, operativsystemer og nettlesere.

Kom i gang

UiOs veiledninger for hvordan du enkelt kommer i gang med å bruke Zoom, og hvordan du kan bruke det i undervisning.

Opptak av undervisning

Zoom kan brukes til mer enn bare "live" undervisning, du kan også lage forhåndsinnspilte opptak på en enkel måte.

Auditorier og undervisningsrom

Vi har lagt til rette for bruk av Zoom på den faste PC'en i alle auditorier og undervisningsrom. Dette gjør det mulig å undervise for studenter når de er tilstede både fysisk og digitalt.