Oppsett og bruk av nettbrett

Nettbrett kan koble til og bruke en rekke av UiOs IT-tjenester. De fleste nettbrett kan for eksempel synkroniseres med kalendersystemet, kobles til det trådløse UiO-nettet og brukes til å lese UiO-mail. Mange har i tillegg flere andre nyttige funksjoner. UiO har dokumentasjon på bruk og oppsett for bl.a. iOS enheter, men også andre enheter (f.eks. Android baserte).

Nettbrett for styre, råd og utvalg

Veiledninger for bruk av nettbrett til å lese sakspapirer elektronisk istedet for på papir, for de utvalgene som har innført dette.

Veiledninger