Bruk av GoodReader

Denne veiledningen forutsetter at IT-ansvarlig har konfigurert iPad i samsvar med oppsett for Styre, råd og utvalg.

Lese saksdokumenter ved hjelp av GoodReader

For å starte GoodReader trykker du på 'App'-en GoodReader på iPad-skjermen (det grønne ikonet på bildet under).

Du vil så bli bedt om å taste inn passordet for å komme inn i GoodReader:

Om det ble gjort riktig vil skjermen se slik ut:

 

 

Trykk på den grønne synkroniseringsknappen, da sikrer du at du leser siste utgave av saksdokumentene. Legg merke til at de mappene og dokumentene kan synkroniseres og dermed være oppdatert har et grønt synkroniseringssymbol på sitt ikon. Det er derfor lurt å trykke på synkroniseringsknappen hver gang du åpner GoodReader. De dokumentene som ikke har det grønne synkroniseringssymbolet må lastes ned på nytt dersom det er laget ut en ny versjon.

Trykk på mappen (her med navn 2011, se bildet ovenfor) og naviger deg videre på samme måte for å komme fram til saksdokumentene du vil lese.

For å navigere deg tilbake trykker du på den grå navigasjonsknappen øverst til venstre:

Trykk på dokumentet du vil lese for å åpne det.

Prøv å trykke på tekstområdet i dokumentet (f.eks. midt på dokumentet) noen ganger og legg merke til hva som skjer:

  1. Navigasjonknapp, denne gang er den svart.
  2. Her ses det at jeg har åpnet fire dokumenter, de kan lukkes ved å trykke på krysset til høyre for navnet.
  3. Informasjon om hvor i dokumentet den viste siden er, her: kapittel en av åtte, side 8 av 60.
  4. Verktøylinje for å redigere og notere i dokumentet.
  5. Naviger fram eller tilbake en side ved å trykke på venstre eller høyre pil.
  6. Naviger fram eller tilbake flere sider ved å skyve på markøren.
  7. Hjelpe-meny
  8. Verktøy for bl.a. å endre dokumentets visning eller utseende 
Publisert 4. okt. 2012 13:36 - Sist endret 2. nov. 2018 08:06