Studentorganisasjoner

Denne nettsiden gir informasjon om IT-tjenester og støtte for studentorganisasjoner ved Det juridiske fakultet ved UiO.

Støtte

Studentorganisasjoner ved fakultetet tilbys støtte tilsvarende det studenter ved fakultetet får: PC'er installert tilsvarende PCstuene med "vanlig" programvare for UiO og uten administrative rettigheter for brukerne. De som trenger ekstra programvare, f.eks programmer for økonomi eller medlemsregister skaffer dette selv og kontakter IT-seksjonen ved Det juridiske fakultet for bistand ved installasjon og oppdatering. Generell brukerstøtte henvises til Juriteket.

Informasjon

Ved bytte av tillitsvalgte, planer om innkjøp eller annet som kan få befatning med IT-seksjonens oppgaver anbefales det å ta kontakt. Heller en gang for mye enn en for lite. Generelt manes det til edruelig enkelhet fordi det ofte kommer nye tillitsvalgte som skal sette seg inn i og vedlikeholde systemer og rutiner. Av erfaring viser det seg at å opprette er enklere og mer engasjerende enn å vedlikeholde.

Utstyr

Ut over dette tilbyr IT-seksjonen overskytende utstyr til studentorganisasjoner ved fakultetet i den grad vi har det, i praksis eldre PC'er. Forutsetningen for utstyr fra IT-seksjonen er at organisasjonen selv skaffer/bekoster stabilt, kablet nett ved UiO og at maskinen står på med nettforbindelse permanent. Ved behov for kabling og/eller nettkontakter bestilles det fra telefontjenesten ved USIT.

Organisasjoner som vurderer å kjøpe utstyr selv må ta kontakt med IT-seksjonen for råd og veiledning før kjøp. Dette fordi UiO setter krav til utstyr som skal på nett ved UiO og unngå innkjøp av utstyr som enten ikke kan benyttes eller IT-seksjonen ikke kan hjelpe med.

E-postlister

E-postlister kan opprettes i systemet til UiO, Sympa. IT-seksjonen kan bistå med opprettelse og å sette vanlige innstillinger, men organisasjonen må selv står for daglig administrasjon som godkjenning/avvisning av stoppede meldinger, vedlikehold av medlemmer på listen og generelt sette seg litt inn i Mailman. Et ufravikelig krav er at administrator av listen svarer raskt på e-post og husker passordet sitt.

Publisert 18. mars 2011 10:51 - Sist endret 2. mars 2015 13:23