Utskrift og skanner for studenter

Informasjon om utskrift for studenter ved Det juridiske fakultet

Det er kun anledning til å skrive ut på hvitt A4-papir.Uavhentede utskrifter legges ved skriveren og kastes neste dag.

Tom kvote?

En vanlig årsak til at utskrift ikke kommer, er at skrivekvoten er tom. Kjøp i så fall flere utskrifter på utskrift.uio.no (veiledning)

Er muligheten for utskrift sperret står det som "Blokkert kvote - ja" under "Utskrift" når man logger seg på "Brukerinfo".

For å etterbetale kopiavgift må du henvende deg til utskriftskvote@admin.uio.no.

Tilbakeføring av utskrift

Juriteket kan innen 72 timer fra da utskriften ble gjennomført tilbakeføre belastningen av ark til en students utskriftskvote. Juriteket kan bare gjøre dette ved feil som skyldes tekniske problemer med systemet.

Tilbakeføring skjer ved personlig oppmøte hos Juriteket. Ta med utskrfiten (også forsideark) som ønskes tilbakeført. En epost blir sendt til utskrift@usit.uio.no, som vil foreta tilbakeføringen inntil videre pga nytt utskriftssystem.

Betaling av utskrift

Sidene om IT-tjenester for studenter beskriver utskrift for studenter ved UiO.

Utskrift fra egen maskin?

Bukerveiledninger for ulike operativsystemer:

Skanner og kopiering

Studenter ved fakultetet har tilgang til å bruke skanner/kopimaskin på Juridisk Bibliotek i DB.

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp, men vet ikke fra hvem?