Rettskilder til Fots

Innføring i IT-tjenestene ved fakultetet for studenter på 1. avdeling.

Generelt om kurset

Kurset varer to timer og gir en innføring i generell bruk av IT og UiO's informasjonssystemer.

Kurset er en del av kursrekken Rettskilder til fots for studenter med studierett på 1. avdeling. Første time omhandler IT-tjenestene som tilbys studenter, i andre time er kildesøk temaet.

Tidspunkt og påmelding

Påmelding i Rettskilder til fots omfatter også påmelding til disse kursene. Kurspåmelding skjer via StudentWeb.

Oversikt over tid for hver kollokvie finnes fra emnesiden til JUS1111; følg lenken til aktuelt semester under "Semstersider", så lenken "Rettskilder til forts" og lenken "Tid og sted".

 

Undervisningsmateriale