Aktuelle saker

Publisert 8. feb. 2018 14:34

Ledige stillinger som vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett høsten 2018

Studentstilling innen ekspropriasjonsrett

Er du interessert i ekspropriasjonsrett?

Da er dette stillingen for deg!

Ved en feiltakelse ble det ikke intervjuet til denne stillingen samtidig som de andre stillingene ved Nordisk institutt for sjørett. Vi har derfor valgt å lyse stillingen ut på nytt.

Søkte du stillingen da den opprinnelig ble lyst ut, ber vi deg sende inn søknaden på nytt.

Søknadsfrist fredag 6. april 2018

Søknad sendes på elektronisk skjema til k.m.p.davies@jus.uio.no

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. 

Felles svarfrist for alle våre stillinger er 19. mars kl.12:00.

Tiltredelse skjer etter nærmere avtale.

Publisert 31. jan. 2018 22:07
Publisert 17. jan. 2018 19:19

Cand. jur. Hilde K. Ellingsen ved Nordisk Institutt for sjørett, senter for Europarett forsvarte par excellence sin avhandling for graden Ph.d tirsdag 16. januar.

Avhandlingen behandler hvordan EU-retten virker inn på nasjonale regler om søksmålsadgang.

Publisert 17. jan. 2018 13:46

Internasjonale organisasjoners bruk av makt overfor privatpersoner kan være betydelig. Hvordan og til hvem kan man klage? Er det mulig å saksøke FN eller EU?

Publisert 18. des. 2017 10:58

Rapporten Juss og kjønn av Trine Rogg Korsvik og Guro Bøe Linnet er nå publisert. Det juridiske fakultet har gjort mye godt arbeid gjennom flere år for å oppnå full likestilling ved fakultetet, men rapporten viser at det fortsatt er utfordringer som skal løses.