Aktuelle saker

Publisert 11. mai 2018 14:13
Publisert 9. mai 2018 09:58

Cand. jur. Hilde K. Ellingsen ved Nordisk Institutt for sjørett, senter for Europarett forsvarte par excellence sin avhandling for graden Ph.d tirsdag 16. januar.

Avhandlingen behandler hvordan EU-retten virker inn på nasjonale regler om søksmålsadgang.

Publisert 8. feb. 2018 14:34

Ledige stillinger som vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett våren 2019 blir annonsert her i september-oktober 2018

 

Publisert 31. jan. 2018 22:07
Publisert 17. jan. 2018 19:19

Cand. jur. Hilde K. Ellingsen ved Nordisk Institutt for sjørett, senter for Europarett forsvarte par excellence sin avhandling for graden Ph.d tirsdag 16. januar.

Avhandlingen behandler hvordan EU-retten virker inn på nasjonale regler om søksmålsadgang.