Nyhetsbrev fra CELL 11/2020 - God jul!

CELL logger av for juleferie og ser tilbake på et utrolig år. 

Ilustrasjon, CELL medlemmer som holder plakater med navn på de ulike temaene det jobbes med i CELL

Medlemmene i CELL er organisert i fem "pilarer" (foto: UiO)

Julehilsen fra Johanne og Malcolm

Kjære CELL-medarbeidere og eksterne partnere

2020 ble et spesielt år for oss alle, også for CELL. Vi ble tildelt status som et Senter for fremragende utdanning (SFU) med formell oppstart 1. juni 2020, men ble raskt satt på prøve da Norge ble nedstengt 12. mars på grunn av koronapandemien. Les hele julehilsenen her. 

Bilde av faglige, studenter og administrative som arbeider i CELL
Faglige, studenter og administrative som arbeider i CELL. (foto: Egil Jahren, UiO) 

 

Jobb med oss! Stipendiatstilling og utviklerstilling

Illustrasjonsfoto, ledig stol
Vi leter etter noen til å fylle setet. (foto: Shutterstock)

Vi lyser ut en stipendiatstilling i pedagogikk/rettsvitenskap. Ønsker du å bidra med forskning relevant for Ferdighetsstigen og erfaringsbasert undervisning eller vurdering på masterstudiet i rettsvitenskap?

Les mer her

CELL skal bygge en digital rettssal og trenger en utvikler/programmerer. Ønsker du å utvikle en plattform som kan gi studenter, dommere og advokater mulighet til å prosedere (og forhandle) digitalt på en effektiv og rettssikker måte?

Les mer her


Tildeling til prosjekt om rettshjelp ved identitetstyveri

NFR har innvilget professor Marte Kjørven (IfP og CELL medlem) sitt forskingsprosjekt om personer som opplever å få sin digitale identitet misbrukt. Som en del av prosjektet, har CELL ansvar for et student-drevet rettshjelptilbud som skal implementeres av Gatejuristen, Jussbuss, JURK og syv advokatfirmaer. Les mer her.

Vi gratulerer og ser frem til samarbeidet!

Marte Kjørven og Tone Wærstad med NFR-søknaden på skjermen, rett etter at de trykte på "send" knappen.
Marte Kjørven og Tone Wærstad med NFR-søknaden på skjermen, rett etter at de trykte på "send" knappen. (foto: Bodil Silset)

Ny video om CELL

Har du ikke sett den nye flotte videoen vår enda? Denne gir en introduksjon til CELL og hva vi gjør! 

Andre nyheter 

Ønsker du å få CELL-nytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Publisert 22. des. 2020 12:03 - Sist endret 22. des. 2020 13:10