Julehilsen fra Johanne og Malcolm

Kjære CELL-medarbeidere og eksterne partnere, 

Fota av ansiktene til faglige, studenter og administrative som arbeider i CELL.

Faglige, studenter og administrative som arbeider i CELL.

Foto: (foto: Egil Jahren, UiO)

2020 ble et spesielt år for oss alle, også for CELL. Vi ble tildelt status som et Senter for fremragende utdanning (SFU) med formell oppstart 1. juni 2020, men ble raskt satt på prøve da Norge ble nedstengt 12. mars på grunn av koronapandemien.  

Vi er stolte av å ha vært del av den omfattende mobiliseringen, den digitale dugnaden, som skjedde over natten for å opprettholde studietilbudet til studentene. CELLs medarbeidere jobbet tett med fakultetets digitale fagansvarlig, Stian Øby Johansen, for å sikre umiddelbar oppstart av heldigital undervisning. De støttet studenter med overgangen, stiftet og driftet en nasjonal Facebook-gruppe som har bygget opp kompetansen til undervisere over hele landet, holdt over femti webinarer og presentasjoner, og satt i gang mange evalueringsprosjekter og debatter om digital undervisning.  

Det har vært et privilegium for CELL å samarbeide med så mange flinke folk fra hele landet med denne utfordrende overgangen til digital undervisning. Vi vil takke for alle bidrag, store og små, slik at studentene kunne få et godt nok undervisningsopplegg, og vi vil takke dem som har hjulpet kollegaene sine for å gi dem en litt bedre hverdag. 

Vi har likevel ikke bare jobbet med digital undervisning. Vi har også brukt året til å bygge opp organisasjonen vår. Vi har blant annet implementert eksisterende DIKU-prosjekter fra Den digitale jurist og Studentaktiv læring, satt i gang langsiktige prosjekter om innføring av erfaringsbasert læring, og stiftet CELL Norge med Universitetet i Bergen og i Tromsø.  

Det er mye vi kan være stolte av. Praksispilaren vår har bidratt til innføringen av en ny praksisordning på Master i kriminologi og støtte Jusstudenters offentlige utredninger (JOU). Tvisteløsningspilaren har jobbet med nye erfaringsbaserte elementer på tredje studieår (blant annet en forhandlingsøvelse). Muntligpilaren har satt i gang utredninger for en prosedyresatsning og deltatt i offentlige diskusjoner om muntlige ferdigheter. Digitalpilaren har opprettet en innovasjonslab (Legal Innovation Lab Oslo – LILO) og kickstartet arbeidet med Den digitale rettsalen. Skriftligpilaren har videreutviklet opplegget for studentretterne på Master i rettsvitenskap. Vi har også gjort mye for å kommunisere arbeidet vårt. Vi har blant annet laget en ny video om CELL, vi har en ny webside, publisert serien #SkrivRett og laget CELL studentsider med en rekke intervjuer og blogginnlegg, vi har skrevet kronikker og deltatt i den offentlige debatten om digital undervisning, jusstudiet, og undervisning og vurdering i høyere utdanning generelt. Vi takker hver og en av dere som er del av CELL. Sammen har vi fått til utrolig mye.  

Vi vil takke alle som har jobbet i og sammen med CELL; medlemmer, fagansvarlige, dekanatet, Juridisk studentutvalg (JSU), LINK, Tech-R, Lovdata og mange andre eksterne partnere i utvikling og implementering, studenter som har bidratt i evalueringsarbeidet vårt osv. Ved å jobbe sammen kan vi øke kvaliteten på utdanningen, og vi gleder oss til fremtidig samarbeid. Vi ser frem til å delta i våre partneres nylig innvilgede prosjekter, blant annet Bedre læring, bedre jurister (UiB), Samfunnssikkerhet og digitale identiteter (Institutt for privatrett, UiO), SAKULATOR (NORCE og Domstoladministrasjonen) og læringsanalyse (HuLAR). 

Vi har lært mye og fortsetter å lære mer som organisasjon, særlig hva gjelder god inkludering av studenter i lederstillinger og i utviklingsarbeid. Det tar tid å snekre sammen det nye firepartssamarbeidet vi har mellom vitenskapelig og administrativt ansatte, studenter og pedagoger. Vi fikk ingen egen lansering av SFUet vårt, men vi deltok på UiOs årlige Utdanningskonferanse. Der fikk noen av våre studentledere vise hvordan man kan sikre og utnytte god studentmedvirkning, og hvilke utfordringer man må ta hensyn til. Tusen takk til alle studentene i CELL. Dere bidrar til at CELL oppnår sine mål og utvikler seg videre, som det første senteret som har ansatt studenter til å arbeide aktivt i lederstillinger med utvikling av undervisning, vurderingsformer og erfaringsbasert læring i høyere utdanning.  

God jul og godt nytt år. Vi ser frem til å jobbe sammen neste år! 

Malcolm og Johanne 

Publisert 22. des. 2020 12:03 - Sist endret 13. sep. 2021 12:10