Nyhetsbrev fra CELL 4/2020

I CELL sitt nyhetsbrev deler vi utvalgte saker om aktiviteter i CELL og andre saker, både interne og eksterne, som er relevante for våre prosjekter. I dette nyhetsbrevet finner du saker om skriftlige ferdigheter og digital undervisning.

#SkrivRett – En ny artikkelserie om juridisk språk og skriving

Studentleder av pilaren for skriftlige ferdigheter, Martin Jonassen, har skrevet den første av syv artikler i en ny serie kalt #SkrivRett. I hver artikkel møter han en sentral fagperson som forteller om et bestemt tema innenfor emnet juridisk språk og skriving. I denne  artikkelen "Juss som sakprosa" forklarer sakprosaprofessor Johan Tønnesson hva som menes med at juss er sakprosa. Professoren etterspør større sjangerbevissthet blant jurister og jusstudenter.

Les artikkelen

Portrett av Johan Tønnesson
Professor Johan Tønnesson er en av intervjuobjektene i serien #SkrivRett (foto: Fam Gupta​​​​​ / UiO)

Studentproduserte introduksjonsvideoer i forvaltningsinformatikk

Denne sommeren har fem studenter på forvaltningsinformatikk laget introduksjonsvideoer til emnet. Professor Dag Wiese Schartum tok initiativet. CELL støttet prosjektet med finansiering og lisenser til redigeringsprogrammet Camtasia. Sluttproduktet til studentene er imponerende og beviser at studenter er verdifulle ressurser i utvikling av undervisning og læringsressurser ved fakultetet.

Les nyhetssaken "Studenter er verdifulle ressurser"

Se videoene

Etterspør bedre ordninger for sikring av god digital undervisning

I en ny kronikk i Khrono spør CELLs senterleder Malcolm Langford og to OsloMet forskere om sektoren vil høste frukten fra bølgen av digitalisering. Forfatterne mener at søkelyset må rettes mot de faktorene som kan påvirke den enkelte undervisers valg av undervisningsmetode og tiden de bruker på dette. En diskusjon om det er nok insentiver på plass for å forsikre innføring av god digital undervisning.

Les artikkelen: Må få på plass sterkere insentiver for god digital undervisning (Khrono)

Andre nyhetsoppslag

Kurs og webinarer

 

Ønsker du å få CELL-nytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

 

Publisert 3. sep. 2020 14:04 - Sist endret 7. feb. 2022 10:20