Nyhetsbrev fra CELL 2/2020 – God sommer!

CELL logger av for sommerferie etter en hektisk og digital vår. Vi ser frem mot vårt første semester som et Senter for fremragende utdanning.   

Ny rapport: "Online Teaching, International Students & Specialist Programmes"

illustrasjonsbilde, tomme forelesningssaler
Bygningene ved UiO ble stengt i mars på grunn av koronapandemien (foto: Nathan Dumlao on Unsplash)

Gidske Dekker-Olsen (studentleder av CELLs pilar for prosedyre og muntlige ferdigheter) og Malcolm Langford (senterleder)  har skrevet en evalueringsrapport  om  digital undervisning for internasjonale studenter og særprogrammer ved fakultetet under COVID-19.

Les rapporten her. 

Nye ressurssider: "Læringsassistenter i aksjon"

CELL har nå bidratt med rekrutteringen av nye kollokvieveiledere og skriveveiledere som første steg i vår satsning på bruk av læringsassistenter i undervisningen og utvikling av pedagogisk opplæring.  

Vil du lese mer om hvordan man kan bruke læringsassistenter og hva som er viktig i opplæringen av dem? LINK har nå publisert nye ressurssider for læringsassistenter.  Sidene er interessante for de som skal være læringsassistenter og de som skal bruke læringsassistenter til høsten. 

Gå til ressurssidene her.

Planlegger du digital undervisning til høsten? Studioet er åpent

Alle forelesninger skal gå som digitale forelesninger høsten 2020.  CELL kan bidra med innspill, tips og praktisk hjelp til dette. Fakultetet og CELL har også opprettet et eget videoteam som kan gi support til faglige som skal lage digitale forelesninger for første gang  eller ønsker hjelp til å lage noe mer avansert.  

Du kan ta kontakt med videoteamet for å få hjelp til å finne riktig løsning for deg; opptak hjemmefra, i forelesningsrommene eller i fakultetets studio. 

Les mer om de ulike løsningene og tilbud om hjelp her.

Arrangementer om digital undervisning

CELL vil fortsatt tilby digitale lunsjseminarer utover høsten. Oversikt over datoer og tema kommer i august.

Gikk du glipp av et lunsjseminar i juni? Vi publiserer opptak fra noen av våre lunsjseminarer:

Kronikk: "Aune-utvalget vil gi bråstopp i utviklingen av gode vurderingsformer"

CELLs senterledere, Malcolm Langford og Johanne M. R. Larsen,  har medforfattet en kronikk om Aune-utvalget og vurderingsformer sammen med seks ledere og fire studentrepresentanter fra andre Sentre  for fremragende utdanning. Kronikken bygger på andre høringsinnspill og forfatterne argumenterer for at utvalgets anbefalinger vil bråstoppe utviklingen av varierte undervisningsformer. 

Les kronikken i Khrono her.

Andre nyheter

Ny litteratur: "Smarte forhandlinger" av Sverre Blandhol

Sverre Blandhol (leder for CELLs pilar for tvisteløsning)  har publisert boken "Smarte forhandlinger" våren 2020.  Boken vil bli brukt som litteratur i emnet JUS5070 Forhandlinger høsten 2020. 

Les mer her.

Prosjektet "Sakulator"

Prosjektet "Sakulator" går ut på  utvikling av  et digitalt verktøy som skal anslå saksbehandlingstid i domstolene. Prosjektet blir nå finansiert av Forskningsrådet og er en del av CELLs satsning på en digital rettssal. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Domstolsadministrasjonen, UiB og NORCE 

Les omtalen i Juristen her.

Prosjektet "Just Bot"

Studenter på Tech-R og ansatte i CELL og Senter for rettsinformatikk har utviklet en "Just Bot" for å hjelpe folk med å skrive klager til Den europeiske menneskerettighetsdomstol. Nesten alle klager blir avvist umiddelbart, ofte for enkle feil. Gruppen ser nå etter folk som vil bli de første testerne av boten.

Registrer deg som prøvekanin her.

Takketale for studentenes undervisningspris

CELLs senterleder vant Studentparlamentets undervisningspris og har blitt  Ridder av Den akademiske orden Bokuglen. I takketalen snakket Malcolm om rollen og arbeidet til CELL, samt studenter i undervisningsreform. Han avsluttet med fem appeller; til statsråden, Stortinget, utdanningsledere og rektorer, undervisere og studenter. 

Se opptak fra utdelingen og les takketalen her.

God sommer fra Malcolm og Johanne

Senterlederne ser tilbake på våren og forteller hva de gleder seg til i høst - riktig god sommer! 

 
Last ned mediefil

 

 

Publisert 2. juli 2020 15:52 - Sist endret 10. nov. 2020 15:30