Nyhetsbrev fra CELL - Juni 2021

Les om valgemner som peker fremover, lansering av Legal Innovation Lab Oslo (LILO) og mye mer!  

Illustrasjonsbilde, forelesning

I flere emner kan studentene lære å formidle jus gjennom å selv å være lærere. Her er tidligere studentassistenter Casper Herlofsen og Nicole M. Versland i aksjon (foto: UiO)

Juridiske valgfag som peker fremover  

Et knippe nye valgemner peker frem mot hva som vil kreves av juristen i fremtidens arbeidsliv. Felles for de nye emnene er at de har en tilknytning til CELL.  

Lansering av Legal Innovation Lab Oslo (LILO)

People cooperating on design project
If you have started a legal tech project, or have an idea for a project, you should get in touch with LILO. Tech knowledge is not required (Illustration: unsplash.com / Indonesia UX).

LILO inviterer til lanseringswebinar torsdag 10. juni kl 11-12.15. Les mer om webinaret og meld deg på her. 

CELL gav tilbakemelding på forslag om endringer i Universitets- og høyskoleloven   

Illustrasjonsbilde, løvestatue utenfor Storting
CELL bidro med å koordinere høringsvar fra fem Sentre for framragende utdanning. (illustrasjonsfoto: colourbox.com)   

I mai behandlet stortinget Aune-utvalgets anbefalinger om endringer til UH-loven. 

SFUene som spilte inn argumenterte mot forslaget om å innføre krav om to sensorer på alle vurderingsformer der det gis karakter. Et slikt krav vil begrense mulighetene for meningsskapende samsvar mellom læring, samtidig som det vil ta ressurser ut av undervisningen og inn til sensuren. Sentrene spilte også inn ønske om bruk av underveisvurdering og at læringsaktiviteter kan fungere som eksamen. Til tross for at mange andre innspill i høringen argumenterte for det samme ble Aune-utvalgets forslag likevel lovfestet. 

Les fullt høringsinnspill her.  

Les vår kronikk om forslagene fra Aune-utvalget i Khrono juni 2020 her.

Studentledere søkes til vårt senter for fremragende utdanning

Gul tom stol
Vi søker studenter som vil bidra i utviklingen av studieprogrammene ved Det juridiske fakultet (illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Vil du være med på å utvikle undervisningen i jusstudiet? Centre for Experiential Legal Learning søker studentledere. Søk innen 6. juni! 

Forskning i CELL - Tidsskrifts artikkel om digital undervisning  

Illustrasjonsfoto, bøker og briller
Forskning fra CELL. Photo by Tamara Gak on Unsplash

Temaet i en ny artikkel i det pedagogiske tidsskriftet Computers in Human Behavior var undervisernes respons under nedstengingen våren 2020. Artikkelen tar utgangspunkt i CELLs evaluering av digital undervisning fra undervisernes perspektiv, som ble delt på den åpne Facebook-gruppen Digital dugnad i høyere utdanning.  

Artikkelen Teachers’ agency and online education in times of crisis er skrevet av Crina Damsa, Malcolm Langford, Dan Uehara and Ronny Scherer, og  undersøker undervisere i UH-sektoren sitt “agency” i kriser. 

Artikkelen utvikler en teori om hvordan man kan forstå ulike responser, og utforske med kvantitativ latent profil og kvalitativ analyse, og avslutter med anbefalinger om hvordan undervisere kan støttes.

Artikkelen er tilgjengelig her.   

Five tips to master digital teaching

Illustrasjonsfoto, bøker, eple og blyanter
(foto: unsplash.com)

Åsmund H. Eikenes jobber med undervisningsutvikling og pedagogisk støtte ved UiO og i CELL, les Åsmund sine tips til hvordan du kan støtte studentene og skape et godt læringsmiljø på digitale flater. 

Kurs og webinarer

Ønsker du å få CELL-nytt tilsendt, eller avslutte tjenesten?

Publisert 3. juni 2021 13:39 - Sist endret 13. sep. 2021 12:10