5 på rappen: Deltakelse på Skrivelab

I jussens verden er det viktig å ha gode skriveferdigheter, og én av nøklene til suksess er nettopp det å kunne skrive godt. Fakultetets Skrivelab-prosjekt er et nyopprettet tilbud rettet mot å gi studenter mer hjelp til utforming og skriving av tekster. Vi har tatt en prat med to som har deltatt på skriveverksted for å spørre om deres erfaring.

to gutter, Christian og Eirik, sitter sammen i sofa

Hils på Christian og Eirik, som begge har deltatt på Skrivelab. Foto: Armita Sahafiha.

Våren 2022 har flere studenter deltatt på skriveverksted i regi av CELLs Skrivelab. Arbeidet med utviklingen av en Skrivelab er en del av fakultetets skrivesatsing, og tiltaket inngår blant annet som en del av arbeidet med ferdighetsstigen. Formålet er å gi studenter muligheten til å bli bedre til å skrive igjennom samarbeid med medstudenter og ved veiledning av erfarne studenter. En viktig bakgrunn for tilbudet er ønsket om å gi studentene støtte i møte med nye tekstsjangre.

Christian S. Christiansen og Eirik M. Haug går begge JUS1211 og har deltatt på skriveverksted både dette og sist semester, da de gikk JUS1111. Vi har tatt en prat med dem og spurt om deres erfaringer fra deltakelsen.

Om Skrivelab-prosjektet

Skrivelab er et av CELL sine prosjekter. I regi av Skrivelab-prosjektet arrangeres det skriveverksted. Dette er et tilbud fra CELL der studenter kan få tips og hjelp til utforming av tekster. Per nå tilbys det skriveverksted på JUS1111, JUS1211 og JUS2111, og det er planlagt innføring av flere tilbud. Skriveveilderne er eldre studenter med veiledererfaring. Deltakelse på skriveverkstedene er frivillig, men de som har deltatt hittil melder at de har hatt meget godt utbytte. I tillegg er det ikke noe krav til at teksten du møter opp med skal være ferdig utformet – men jo mer du har jobbet med teksten, dess mer får du ut av deltakelsen!

Hvordan vil dere si at et skriveverksted foregår?

– Det avhenger litt av hvor mye du har gjort før du møter opp, men i hovedsak handler det om å jobbe med sin egen tekst. I løpet av verkstedet har man mulighet til å lese andre sine tekster i nærvær av eldre og flinke veiledere. I tillegg kan man stille spørsmål og få ærlige svar, sier Eirik.

– De pleier å si at vi jobber tekstnært. Vanligvis begynner veilederne med en presentasjon om hva man bør og ikke bør gjøre, deretter deles vi i par, alt avhengig av hvor mye man har gjort i forkant, og får mulighet til å kunne spørre veilederne om hjelp, skyter Christian inn.

Hvordan har utbyttet fra deltakelsen vært?

– Vi har deltatt på tilbudet både i JUS1111 og JUS1211. Muligheten til å kunne delta er utformet på en positiv måte i regi av fakultetet, og det har fungert kjempebra ettersom man får mye hjelp. Det som gir best utbytte er nettopp at skriveveilederne stiller oss spørsmål tilbake, noe som fører til at vi må reflektere over ulike problemstillinger, sier Christian.

Eirik påpeker også at tilbudet er veldig behjelpelig ettersom man kan være usikker på hvordan man skal skrive når man skal løse praktikumsoppgaver innenfor nye rettsområder. Ettersom skriveveilederne fokuserer på å hjelpe med metodiske, og ikke materielle, spørsmål, så har utbyttet av deltakelsen vært stor.

Har dere fått dere noen erfaringer dere vil ta med videre?

Begge er enige om at utbyttet har vært stort, og at alle oppgaver er forskjellige. Når man først får et annet par øyne på saken, er det lettere å kunne ha et åpent sinn når neste problemstilling reiser seg.

Skulle dere ønske det foregikk i et større omfang og at tilbudet videreføres?

– Definitivt, sier de begge.

Studentene er enige i at det beste hadde vært om skriveverksted kunne tilbys der man starter på nye rettsområder.

– Som nå startet vi med domsanalyse, en sjanger som er veldig annerledes fra å løse praktikum. Da var det veldig nyttig å kunne dra på skriveverkstedet for å kunne få tilbakemelding og tips til å utforme analysen, påpeker Christian.

– Vi ville ha deltatt dersom tilbudet også ble videreført til andre studieår. Alle oppgaver er jo forskjellige, og det viktigste er å få tips til å forstå hvorfor man har brukt en spesifikk metode til å løse akkurat den ene oppgaven man er tildelt, forteller Eirik.

Sist, men ikke minst: Anbefaler dere andre å delta om de får mulighet?

Christian og Eirik påpeker at tilbudet er lavterskel, og at ingen skal være redde for å delta uansett hvor langt man har kommet på studiet eller på den konkrete teksten man skal jobbe med. Uavhengig av om man føler at den materielle jussen er noe en har god eller dårlig kontroll over, får man alltids utbytte av å delta. Det er alltid noe å lære!


CELL studentteam håper at mange vil benytte seg av tilbudet til høsten, og håper at alle som har deltatt hittil har fått godt utbytte. Hvis du vil vite mer om Skrivelab og skriveverkstedene, kan du lese denne artikkelen.

Av Armita Sahafiha
Publisert 22. apr. 2022 13:21 - Sist endret 22. apr. 2022 13:24