5 på rappen – SODI-prosjektet

Ellen jobber i et forskningsprosjekt om misbruk av elektroniske identiteter. Bli kjent med henne og hennes forskerhverdag.

Studenten Ellen, avbildet i trappa på Domus Juridica

Ellen Brataas er studentprosjektleder i forskningsprosjektet SODI - Samfunnssikkerhet og digitale identiteter (foto: Armita Sahafiha)

Fortell mer om deg selv: 

– Jeg er 25 år gammel og kommer fra Oslo. For tiden skriver jeg master og er vit.ass for institutt for privatrett, samtidig som jeg har en kontrakt i CELL. Faglig sett knytter interessene mine seg til forbrukervern. På fritiden synger jeg for Chorus Mixtus og spiller gitar, forteller Ellen. 

Ellen startet ikke rett på jussen – først studerte hun tysk, litteratur og historie på Blindern samtidig som hun jobbet på en skole for barn med spesielle behov. Ettersom Ellen hadde interesser knyttet til samfunnsfag og språk fant hun ut at jussen passet bedre for henne, den ga henne bedre muligheter for å komme opp med løsninger som kunne praktiseres i hverdagen. 

Hva var det som fikk deg til å søke på stillingen hos CELL?

– Morsomt spørsmål! Jobben min hos CELL fikk jeg i utgangspunktet gjennom en «bakvei». Professor Marte Kjørven har et forskningsprosjekt (SODI - Samfunnssikkerhet og digitale identiteter) som jeg fikk bli en del av mens jeg jobbet i Jussbuss. Jobben gikk ut på å drive med datainnsamling i svindelsaker for forskningen. Etter året i Jussbuss bestemte jeg meg for å ta et fag som forskning for jurister (JUS5505 - Empiriske metoder for jurister). Etter hvert ble jeg oppfordret til å søke på en stilling som innebar å være «student som forsker» for SODI-prosjektet, forklarer Ellen.

Kan du fortelle mer om SODI-prosjektet? 

– SODI er et prosjekt som undersøker sårbarheter ved bruk av elektronisk identifikasjonsverktøy (e-ID). Jeg har jobbet med arbeidspakken som driver med empirisk forskning. Gjennom prosjektet har vi opprettet ID-juristen som er en rettshjelpsklinikk. Her får ofre av e-ID misbruk tilbud om gratis rettshjelp. Når det gjelder min oppgave i det hele, så har jeg hatt ansvar for å lage et verktøy for datainnsamling for id-tyveri-sakene, sier Ellen. 

Ellen har flere jern i ilden: Hun veileder to lag som deltar i internasjonale prosedyrekonkurranser. Du kan også møte Ellen på Skrivelab, der hun har jobbet med prosedyre og veiledning. 

Hvorfor bør studenter prøve seg som forskere?

– Det er en unik mulighet for å tilegne seg akademiske skriveferdigheter!

Hva er dine beste tips til de som skal skrive masteroppgave?

Til kommende masterstudenter vil jeg anbefale følgende: 

– Bruk semesteret i forveien til å skrive en god prosjektbeskrivelse og ta kontakt med noen som kan veilede deg. Om man har en tilspisset problemstilling og forståelse av rettskildene man skal ta i bruk fra før, er det lettere når man skal komme igang. Særlig er dette viktig for de som skal skrive liten (30stp) oppgave -  semesteret går sykt fort og unødig stress kan forekomme om man halvveis ut oppdager at problemstillingen ikke er like relevant. Tips til problemstilling er å finne et spørsmål som du genuint lurer på, og vil finne ut av.

For kurs i prosjektdesign, se Marte Kjørven sitt pilotopplegg.

Om CELL og SODI:

CELL ønsker å skape flere muligheter for studenter til å delta i forskningsaktiviteter. Dette vil blant annet gjøre studentene bedre forberedt til å skrive masteroppgaven.

SODI er et prosjekt som CELL er involvert i. Formålet med prosjektet er å kunne forske på ID-tyverisaker. Resultatene skal kunne brukes for å bedre rettstilstanden til forbrukere. Materialet fra prosjektet blir benyttet til å formidle om problemstillinger, i ulike forskningsseminar og ovenfor myndighetene. Prosjektet løper over fire år, man er nå i det andre året. 

Samarbeidet med SODI gir studenter mulighet til å jobbe med andre og nye problemstillinger, utover det å løse praktikums- og teorioppgaver som omhandler Peder Ås og Marte Kirkerud. Både jusstudenter og kriminologistudenter kan søke om praksisplass. Arbeidet i prosjektet kan være utgangspunktet for en masteroppgave.

Se også rapporten "Misbruk av eID", hvor studentene Ellen Brataas, Mira Stokke og Amelia Svensson har vært medforfattere.

Av Armita Sahafiha
Publisert 14. nov. 2022 09:25 - Sist endret 14. nov. 2022 10:51