Saksbehandlere fra rettshjelpen underviser om diskriminering

Rettshjelptiltaket JURK bidrar med saker fra "frontlinjene" i undervisningen på emnet Diskriminerings- og likestillingsrett.

Anne Hellum, tidligere faglærer i emnet, portrett

Professor Anne Hellum, tidligere faglærer i emnet Diskriminerings- og likestillingsrett, etablerte samarbeidet med JURK (foto: Egil Jahren)

I artikkelserien Lov og lære møter du faglærere med ulike tilnærminger til juridisk undervisning. Er du selv lærer kan du dra nytte av andres erfaringer og kanskje finner du inspirasjon til egen undervisning.

På papiret har vi likestilling i Norge, og vi har lovregler som skal hindre diskriminering. Men virkeligheten kan fortone seg annerledes. For å lære studenter om realitetene i diskriminerings- og likestillingssaker, har faglærere ved Det juridiske fakultet laget et undervisningsopplegg sammen med JURK (Juridisk rådgivning for kvinner).

Pionerer

Emnet Diskriminerings- og likestillingsrett har alltid hatt en sterk praksisorientering, og var tidlig ute med å inkludere studenter i diskusjon av saker fra det praktiske liv og i forskningsprosjekter. Emnet har også alltid hatt en link til det studentdrevne JURK, et fritt rettshjelptiltak med mye erfaring fra saker om diskriminering og likestilling.

– Jeg var med på å starte JURK i 1975, forteller tidligere faglærer Anne Hellum. – Det var jo en helt annen tid, hvor diskriminering ikke ble ansett for å eksistere fordi alle var like på papiret. Det fantes heller ikke forskning eller litteratur om forholdet mellom  formelle rettigheter og de reelle kjønnsforskjellene.

I ettertid har Anne Hellum vært med på å bygge opp fagområdet diskriminerings- og likestillingsrett. Alltid har det vært viktig at studenter skal møte det praktiske liv, og at de skal få andre inntrykk enn det de får fra pensumlitteratur. I 2019 bød anledningen seg til å trappe opp praksiselementene, da CELL ble etablert ved fakultetet, og kunne bistå med midler til nye undervisningssatsinger. 

– CELL bidro til å løfte frem studentaktiverende undervisning, og det var inspirerende, forteller Hellum. – Vi hadde allerede et samarbeid med JURK, men nå fikk vi backingen til å ta det et steg videre.

"Praktikum med JURK"

Det nye undervisningsopplegget er utviklet av JURK i samarbeid med faglærerne på emnet Diskriminerings- og likestillingsrett, og inngår i den ordinære undervisningen på emnet. Avtalen og rammer ble utarbeidet av Anne Hellum i 2019, da Hellum fikk frikjøpt tid med midler fra CELL.

Det som JURK kan bringe til torgs er caser fra det virkelige liv, men også erfaring med hvordan det er å føre en sak for Diskrimineringsnemnda. For å forberede seg til undervisningen får studentene utdelt en praktikumsoppgave, basert på en faktisk sak som JURK har jobbet med. I undervisningen blir de delt i grupper, hvor de skal føre saken som en av partene.

– Studentene får prøve seg i ulike juridiske roller, og øvd seg på å bygge argumenter, med tett oppfølging og med JURK tilstede, forteller Hellum. – Den store fordelen er jo at JURK har inngående kjennskap til saken som oppgaven er basert på.

Les mer i rapport om Praktikum med JURK

Vibeke Blaker Strand, nåværende fagansvarlig på emnet. Portrett
Nåværende faglærer i Diskriminerings- og likestillingsrett, Vibeke Blaker Strand har videreført opplegget "Praktikum med JURK" (foto: UiO)

I etterkant kommenterer JURK gjennomføringen, og studentene har en diskusjon om resultatet. Studentene får også avklart temaer som kan være vanskelige å forstå.

– Det er ofte stor avstand mellom studentenes kunnskaper og deres evne til å anvende den på faktiske situasjoner, forteller Hellum. – Med innføring av åpen-bok eksamen (hvor alle hjelpemidler er tillatt) skal eksamen teste ut studentens ferdigheter i å anvende kunnskap. For å forberede studentene på dette er det viktig å ha et tilbud om tilbakemelding for den enkelte student.

Vibeke Blaker Strand, som overtok fagansvaret i Diskriminerings- og likestillingsrett høsten 2020, har videreført samarbeidet med JURK.

– "Praktikum med JURK" gir et godt supplement til undervisningen ellers, sier hun. – At studenter hos JURK underviser andre studenter bidrar til å utvikle ferdigheter knyttet til muntlighet, samarbeid, forståelse av faktum og kommunikasjon av fag.

Publisert 1. juni 2022 15:05 - Sist endret 26. juni 2022 19:47