Kvinnerettslig skriftserie nr. 108/2020 - Rapport fra praktikum med JURK i diskriminerings- og likestillingsrett

Prosjektet Praktikum med JURK var et pilotprosjekt om studentaktiv læring i  likestillings- og diskrimineringsrett. Det ble initiert av fakultet i samarbeid med CELL. JURK og faglærer i likestillings- og diskrimineringsrett. Evalueringen gir en beskrivelse og vurdering av pilotprosjektet som blir videreutviklet og  videreført  høsten 2020 med støtte fra CELL.

Last ned rapporten (pdf).

Publisert 15. apr. 2020 10:33 - Sist endret 16. apr. 2020 14:34