Aktuelt

Aktuelle saker

Arrangementer

Det er for tiden ingen arrangementer

CELL studentsider

Ressurser og tips om digitale verktøy, digital undervisning, læringsressurser og annet.
  • Portrettfoto av høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg ikledd den høytidelige dommerkappen. Nynorsk – Ein snarveg til god juss? 29. des. 2020 10:04

    Forskjellen mellom bokmål og nynorsk ligg ikkje i orda, fortel høgsterettsdommar Borgar Høgetveit Berg, men i stilen. Han meiner målforma har klare fordelar kva gjeld juridisk skriving – så klare at nynorskstudentane jamt over skriv betre juss enn bokmålsstudentane, hevdar han.

  • Portrettfoto av Arnfinn Bårdsen Dommen – en tradisjonsbunden sjanger 14. des. 2020 13:58

    Dommer er, for det første, bundet av prosessrettslige krav. Samtidig må man huske på at dommer er bundet av en etablert sjangertradisjon, med gode grunner for seg, sier dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen Arnfinn Bårdsen.