Den digitale jurist

Prosjektet ‘Den digitale jurist’ har som mål å omstille jussutdannelsen slik at kandidater skal være bedre rustet til å møte morgendagens digitale utfordringer – både i arbeidslivet og samfunnet.

Tenkende robot. Illustrasjonsbilde

(illustrasjon: Shutterstock)

Styrket kobling til digitalisering og ny teknologi

Prosjektets utgangspunkt er et behov for å forberede jusstudenter på en fremtid hvor de skal administrere rettslige prosesser med teknologi, ha grunnleggende digitale ferdigheter og som jurister aktivt støtte utviklingen av nye teknologiske prosesser på tvers av disipliner.

Prosjektet Den digitale jurist ønsker å utvikle jussutdannelsen i denne retningen gjennom en sterk kobling til praksisfeltet. Et av målene med prosjektet er å sette studentene i stand til å forstå hvordan digitale og automatiserte systemer er bygget opp, og hvilke konsekvenser teknologiske endringer har for rettsvitenskapen. Videre skal de få opplæring i grunnleggende datavitenskapelige og statistiske metoder slik at de kan bidra i utvikling av rettslig teknologi.

Prosjektet legger også opp til en kobling til praksisfeltet ved at studentene skal få muligheten til å lære kollektiv rettslig problemløsning gjennom gruppearbeid om arbeidslivsrelevante prosjekter i samarbeid med eksterne aktører.

Prosjektet omfatter fire valgemner i jusstudiet:

Kontakt

Finansiering

Prosjektet er tildelt støtte fra Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (tidl. Norgesuniversitetet), NOK 610.000,- fordelt på 2019 og 2020.

Samarbeid

Prosjektet har en rekke eksterne samarbeidspartnere.

Aktuelt

  • CELL har søkt om prosjektmidler for å utvikle Den digitale rettsalen til en intern UiO utlysning om digital vurdering. Vi søker om å utvikle en ny digital læringsplattform som et ledd i CELLs arbeid med å utvikle erfaringsbaserte læringsmetoder i rettsstudiet. CELL har søkt om midler for å utvikle plattformen og for å utvikle et automatisk tilbakemeldingsverktøy på bakgrunn av det digitale tekstkorpuset av eksamensoppgaver og innleveringsoppgaver fakultetet har tilgjengelig.    
  • Lovkonferansen 2019: Om lovgivning, lovspråk og lovforvaltning
  • Heather Broomfield blir tilknyttet Institutt for offentlig rett som stipendiat for å skrive en Ph.D om "Algorithmic Governance"

Presseomtale

Får støtte til å utvikle «Den digitale jurist»

UiO girer opp satsingen på tech-juss

 

Publisert 14. juni 2020 13:12 - Sist endret 10. nov. 2020 15:30