Lovkonferansen

Lovkonferansen ble for første gang arrangert i 2019 med temaet "utfordringer ved lovgivning i det 21. århundre".

Den neste Lovkonferansen vil bli arrangert 6. og 7. juni 2023. Tema for Lovkonferansen 2023 vil bli annonsert på denne siden - følg med!

Taket i Gamle Festsal, UiO

Foto: UiO/Anders Lien

Lovkonferansen avholdes 6. og 7. juni 2023

 

Ta gjerne kontakt med ansvarlig for Lovkonferansen Jon Christian Fløysvik Nordrum, dersom dere har ideer til temaer vi bør drøfte på Lovkonferansen 2023.

Konferansen var opprinnelig planlagt avholdt i 2021, men ble utsatt til 2022 på grunn av covid-19-pandemien. Det planlagte arrangementet i 2022 ble vanskelig å gjennomføre på grunn av flere kollisjoner og en opphopning av utsatte arrangementer. Vi fant det derfor fornuftig å konsentrere oss om å arrangere en god konferanse i 2023.

Om Lovkonferansen 2019

Konferansen tok opp spørsmål om den norske lovgivningsmodellen og digitalisering av lovgivning og forvaltning. Deltakere representerte 14 av 15 departementer, ca. 20 direktorater og tilsynsorganer, fem universiteter, i tillegg til kommuner, politi, advokatfirmaer, forlag og ulike interesseorganisasjoner.

Målet var at konferansen skulle bidra til god forskning på, og forvaltning av, lovgivning. Konferansen skulle gi grobunn for kunnskapsdeling og nettverksdannelse.

Presentasjonene som ble holdt ligger i programmet

Tema tirsdag 4. juni: Den norske lovgivningsmodellen og lovspråk 

Tema onsdag 5. juni: Den digitale jurist: Lovgivning og forvaltning

 

Emneord: lovgivningslære, klarspråk, klart lovspråk, regulering, regulation, forvaltningsrett, digital forvaltning, robot regulation, legal technology
Publisert 25. jan. 2019 13:07 - Sist endret 29. mars 2022 09:37