Lovkonferansen 2019: Om lovgivning, lovspråk og lovforvaltning

Temaet for konferansen er utfordringer ved lovgivning i det 21. århundre. Blant spørsmålene som tas opp er hva som er bra og hva som kan forbedres ved den norske lovgivningsmodellen, hvordan vi kan nå målsettingen om et bedre lovspråk og hvordan vi på en god måte kan digitalisere lovgivning og forvaltning.

Konferansen er særlig aktuell for jurister, samfunnsvitere, språkvitere, teknologer, informatikere og andre som arbeider med utvikling og forvaltning av regelverk i forvaltningen eller i akademia.

 

Taket i Gamle Festsal

Foto: UiO/Anders Lien

Det har fra mange hold vært uttrykt at det mangler forskning og undervisning som omhandler forvaltning og utvikling av lovgivning. Det har også vært etterlyst et møtested for de som arbeider med slike spørsmål på universitetene og i forvaltningen. Målet er at konferansen skal bidra til god forskning på, og forvaltning av, lovgivning. Konferansen skal gi grobunn for kunnskapsdeling og nettverksdannelse.

Konferanseavgift: Konferansen er gratis.

Påmelding: Påmeldingsfristen var 13. mai. 

Programmet: Programmet er foreløpig, sesjonene vil bli supplert og det kan komme endringer. Gå til program. 

Tema tirsdag 4. juni: Den norske lovgivningsmodellen og lovspråk 

Tema onsdag 5. juni: Den digitale jurist: Lovgivning og forvaltning

 

Emneord: lovgivningslære, klarspråk, klart lovspråk, regulering, regulation, forvaltningsrett, digital forvaltning, robot regulation, legal technology
Publisert 25. jan. 2019 13:07 - Sist endret 22. mai 2019 15:32