Lovkonferansen

Lovkonferansen ble for første gang arrangert i 2019 med temaet "utfordringer ved lovgivning i det 21. århundre".

Tema for Lovkonferansen 2022 vil bli annonsert på denne siden - følg med!

Taket i Gamle Festsal

Foto: UiO/Anders Lien

Lovkonferansen utsettes fra 2021 til 2022

Vi har besluttet å utsette Lovkonferansen til 15. og 16. juni 2022. Opprinnelig var planen å arrangere Lovkonferansen 8. og 9. juni 2021. Årsaken til at vi flytter Lovkonferansen er usikkerheten rundt den pågående pandemisituasjonen.

Ta gjerne kontakt med ansvarlig for Lovkonferansen Jon Christian Fløysvik Nordrum, dersom dere har ideer til temaer vi bør drøfte på Lovkonferansen 2022.

Om Lovkonferansen 2019

Konferansen tok opp spørsmål om den norske lovgivningsmodellen og digitalisering av lovgivning og forvaltning. Deltakere representerte 14 av 15 departementer, ca. 20 direktorater og tilsynsorganer, fem universiteter, i tillegg til kommuner, politi, advokatfirmaer, forlag og ulike interesseorganisasjoner.

Målet var at konferansen skulle bidra til god forskning på, og forvaltning av, lovgivning. Konferansen skulle gi grobunn for kunnskapsdeling og nettverksdannelse.

Presentasjonene som ble holdt ligger i programmet

Tema tirsdag 4. juni: Den norske lovgivningsmodellen og lovspråk 

Tema onsdag 5. juni: Den digitale jurist: Lovgivning og forvaltning

 

Emneord: lovgivningslære, klarspråk, klart lovspråk, regulering, regulation, forvaltningsrett, digital forvaltning, robot regulation, legal technology
Publisert 25. jan. 2019 13:07 - Sist endret 17. mars 2021 11:42