Lovkonferansen

Lovkonferansen ble for første gang arrangert i 2019 med temaet "utfordringer ved lovgivning i det 21. århundre".

Tema for Lovkonferansen 2021 vil bli annonsert på denne siden - følg med!

Taket i Gamle Festsal

Foto: UiO/Anders Lien

Om Lovkonferansen 2019

Konferansen tok opp spørsmål om den norske lovgivningsmodellen og digitalisering av lovgivning og forvaltning. Deltakere representerte 14 av 15 departementer, ca. 20 direktorater og tilsynsorganer, fem universiteter, i tillegg til kommuner, politi, advokatfirmaer, forlag og ulike interesseorganisasjoner.

Målet var at konferansen skulle bidra til god forskning på, og forvaltning av, lovgivning. Konferansen skulle gi grobunn for kunnskapsdeling og nettverksdannelse.

Presentasjonene som ble holdt ligger i programmet

Tema tirsdag 4. juni: Den norske lovgivningsmodellen og lovspråk 

Tema onsdag 5. juni: Den digitale jurist: Lovgivning og forvaltning

 

Emneord: lovgivningslære, klarspråk, klart lovspråk, regulering, regulation, forvaltningsrett, digital forvaltning, robot regulation, legal technology
Publisert 25. jan. 2019 13:07 - Sist endret 13. juni 2019 11:10